De Tweede Kamer. Foto Shutterstock

Kamer stemt voor numerus fixus internationals

Organisatie
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een numerus fixus voor buitenlandse studenten.
Studenten op de brug bij Orion in de winter.

Wat doet afkomst met je kansen aan de universiteit?

Organisatie
WUR en vijf andere universiteiten kijken naar cijfers over studenten met migratieachtergrond.

Dringen bij Marine Sciences

Student
De nieuwe bacheloropleiding is nóg populairder dan voor de zomer werd verwacht.

WU heeft hoogste instroom bèta-vrouwen

Organisatie
Aan Wageningen University is 58 procent van de instroom in bèta-opleidingen vrouw.

Iets meer nieuwe studenten verwacht

Organisatie
De instroom van eerstejaars lijkt iets te groeien, afgaande op vooraanmeldingen.

‘Internationale studenten moeten Nederlands leren’

Student
Nederlands spreken vergroot kansen van internationals op de arbeidsmarkt, zegt minister Dijkgraaf.

Instroom: veel vwo’ers wachten even met studeren

Organisatie
Voor het tweede achtereenvolgende jaar tellen de Nederlandse universiteiten minder eerstejaars studenten.

Vooraanmeldingen BSc-eerstejaars licht gedaald

Organisatie
Student
Op peildatum 1 mei drie procent minder Nederlandse vooraanmeldingen dan vorig jaar.
Studenten in de hal van Aurora

Forse afname aantal Nederlandse BSc-studenten bij WUR

Student
‘We moeten ons beter positioneren als studentenuniversiteit.’

AID 2021 wordt ‘Out of this World’

Student
Net als afgelopen zomer wordt de introductie voor eerstejaars opgesplitst in twee…