WU heeft hoogste instroom bèta-vrouwen

Aan Wageningen University is 58 procent van de instroom in bèta-opleidingen vrouw.
Foto Marte Hofsteenge

Ook in Maastricht (56 procent) en Utrecht (54 procent) stromen inmiddels meer vrouwen dan mannen in bij universitaire bèta-opleidingen. In Eindhoven, Twente en Delft zijn mannen nog duidelijk in de meerderheid bij die instroom; daar zijn respectievelijk 28, 28 en 31 procent vrouwen.

Landelijk is deze verhouding 57 procent man tegenover 43 procent vrouw, blijkt uit cijfers van de monitor Techniekpact van 2023 (instroomcijfers van september 2022). Onderaan dit artikel (resource-online.nl) staat een lijst met welke Wageningse opleidingen wél en welke niet als bèta-opleiding worden meegeteld in de monitor.

Rector Arthur Mol is blij dat steeds meer vrouwen kiezen voor bètastudies. Zorgen over de instroom van mannelijke studenten heeft hij niet. ‘Als de verhoudingen echt doorslaan, kunnen we na gaan denken hoe we mannen kunnen stimuleren voor bètatechniek te kiezen, maar daartoe zie ik momenteel geen noodzaak.’

Vrouwenbolwerk?

Ook bij de keuze voor andere Wageningse studies lijken vrouwen een andere voorkeur te hebben dan mannen. Zo stroomden er vorig jaar september 116 vrouwen in bij de master Food Technology tegenover 58 mannen. Van elke drie studenten bij die opleiding zijn er dus twee vrouw. Bij de bachelor Animal Sciences is het verschil nog groter: daar stroomden 108 vrouwen in tegenover 35 mannen. Ook bij Voeding en Gezondheid is het verschil fors: 101 vrouwen en 27 mannen. Mannen kozen dan weer eerder voor de bachelors Bos- en Natuurbeheer (59 tegenover 39) en Agrotechnologie (25 tegenover 7).

Voorgaande cijfers gaan allemaal over vorig collegejaar. Iets zinnigs zeggen over de huidige totale instroom is lastig: op basis van vooraanmeldingen wordt een lichte groei verwacht, maar op basis van aanmeldingen voor de AID kan men beter uitgaan van een stabiele instroom of zelfs een lichte daling. Definitieve instroomcijfers worden in oktober verwacht.

Wat is bèta?

De volgende opleidingen worden tot bètastudies meegerekend in de monitor:

Bèta Natuur en Techniek

 • m data science for food and health
 • m metropolitan analysis, design and engineering (joint degree)
 • m water technology (joint degree)

Bèta >50%

 • b agrotechnologie
 • b animal sciences
 • b biologie
 • b biotechnologie
 • b bos- en natuurbeheer
 • b environmental sciences
 • b food technology
 • b international land and water management
 • b landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning
 • b moleculaire levenswetenschappen
 • b plantenwetenschappen
 • b soil, water, atmosphere
 • b voeding en gezondheid
 • m animal sciences
 • m aquaculture and marine resource management
 • m biobased sciences
 • m bioinformatics
 • m biology
 • m biosystems engineering
 • m biotechnology
 • m climate studies
 • m earth and environment
 • m environmental sciences
 • m food safety
 • m food technology
 • m forest and nature conservation
 • m geo-information science
 • m international land and water management
 • m landscape architecture and planning
 • m molecular life sciences
 • m nutrition and health
 • m organic agriculture
 • m plant biotechnology
 • m plant sciences

De volgende opleidingen worden niet tot bètatechniek meegerekend:

Bèta <50%

 • b bedrijfs- en consumentenwetenschappen
 • b communicatie en life sciences
 • b economie en beleid
 • b gezondheid en maatschappij
 • b internationale ontwikkelingsstudies
 • m development and rural innovation
 • m food quality management
 • m international development studies
 • m management, economics and consumer studies
 • m tourism, society and environment
 • m urban environmental management

Overig hoger onderwijs incl. lerarenopleidingen

 • b tourism (joint degree)
 • m communication, health and life sciences

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.