‘Internationale studenten moeten Nederlands leren’

Nederlands spreken vergroot kansen van internationals op de arbeidsmarkt, zegt minister Dijkgraaf.
Katholiek leesplankje ontworpen door G. Becker in opdracht van het jongensweeshuis in Tilburg. Bron Wikimedia Commons

Met een nieuwe wet wil onderwijsminister Dijkgraaf de toestroom van internationale studenten in banen leiden. Twee opvallende aankondigingen: als het aan de minister ligt moet er ‘centrale regie’ komen en moeten alle internationals straks Nederlands leren.

Het is goed voor de samenleving en de kenniseconomie als internationale studenten hierheen komen, onderstreept de minister in een persbericht. ‘Maar het moet wel mogelijk zijn om die stroom studenten waar nodig te kunnen beheersen.’ Anders leidt internationalisering volgens hem tot ‘overvolle collegezalen, hoge werkdruk van docenten en gebrek aan huisvesting’.

Allereerst wil Dijkgraaf dat er ‘een vorm van centrale regievoering’ komt om met maatschappelijke belangen in het achterhoofd naar het hele onderwijsstelsel te kunnen kijken. Als het stelsel in gevaar dreigt te komen, wil minister Dijkgraaf mogelijkheden hebben om ‘in te grijpen’, staat in het persbericht. Hoe dat eruit moet gaan zien, wordt de komende tijd nog uitgewerkt.

Nederlands leren

Ook wil Dijkgraaf dat hogescholen en universiteiten de taalvaardigheid in het Nederlands bij alle studenten gaan bevorderen, dus ook bij de internationale studenten. Een betere beheersing van het Nederlands vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt, is de overweging. Bovendien zou de kans dan groter worden dat studenten uit het buitenland na hun studie in Nederland blijven.

Daar is wel een nieuw wetsvoorstel voor nodig. Dat zal volgens het ministerie niet eerder van kracht kunnen zijn dan september 2024. De Tweede Kamer gaat nog voor de zomer met de minister in debat over internationalisering. Mogelijk komt er dan meer duidelijkheid over de ‘centrale regievoering’ die Dijkgraaf in gedachten heeft.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.