Forse afname aantal Nederlandse BSc-studenten bij WUR

‘We moeten ons beter positioneren als studentenuniversiteit.’
Studenten in de hal van Aurora Studenten in de hal van Aurora. Foto Guy Ackermans

Het aantal Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten dat dit studiejaar in Wageningen studeert, is fors afgenomen ten opzichte van 2020/2021. Het totaal aantal ingeschreven studenten laat een lichte stijging zien. Onderwijsdecaan Arnold Bregt duidt de cijfers.

De laatste cijfers van WUR over dit studiejaar tonen dat het aantal Nederlandse bachelorstudenten met 211 is gedaald ten opzichte van vorig studiejaar (1.529 studenten in 2020/2021, 1.318 dit studiejaar). Het aantal Nederlandse masterstudenten daalt met 51. De instroom van niet-Nederlandse bachelor- en schakelstudenten (voornamelijk hbo’ers die een programma van een halfjaar volgen om zich voor te bereiden op een master) blijft min of meer gelijk. Bij de cijfers waar een daling te zien is, gaat het om studenten die voor het eerst zijn ingeschreven in de bachelor- of de masterfase. Het totaal aantal ingeschreven studenten bij WUR laat een lichte stijging zien van één procent ten opzichte van vorig studiejaar, in totaal blijft de teller staan op rond de 13.000 studenten.

De thematiek waarop wij lang het alleenrecht hadden, is maatschappelijk gewild

Onderwijsdecaan Arnold Bregt

Onderwijsdecaan Arnold Bregt schetst een trend: ‘Dat er een afname is van Nederlandse instroom vanuit het vwo speelt al langer. In 2017 waren er 1.600 inschrijving en we zitten nu op 1.318. Dat compenseren wij niet met niet-Nederlandse instroom zoals bij sommige andere universiteiten, waar je een toename ziet van internationale bachelorstudenten. Bij ons is dat beperkt. We zijn nu nog echt een Nederlandse bacheloruniversiteit.’

Zorgen en concurrentie

Bregt laat weten tevreden te zijn over de totale internationale instroom en het totaal aantal studenten dat bij WUR studeert. Ook het aantal masterstudenten blijft op niveau. De Nederlandse bachelor-instroom baart zorgen. De dalende trend is deels te verklaren door een landelijke afname van vwo-scholieren. Verder ziet Bregt ook de concurrentie van andere universiteiten toenemen op de Wageningse onderwerpen. ‘De duurzame ontwikkelingsdoelen waar we als WUR goed in zijn, de thematiek waarop wij lang het alleenrecht hadden, zijn maatschappelijk gewild en andere universiteiten werken daar nu ook aan. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Als je kijkt naar de grote uitdagingen waar we voor staan zoals klimaat, is het ook goed dat er meer knappe koppen met bezig mee zijn. Maar de concurrentie moet ons aansporen ons beter te positioneren als een belangrijke speler op die thema’s.’

Onderzoek

Om de positionering te verbeteren werkt WUR aan een oplossingen, aldus de decaan: ‘Onderzoeksbureau Motivaction heeft een enquête gehouden onder onze huidige studenten over het imago van WUR en met Voorlichting & Werving onderzoeken we hoe de buitenwereld en de toekomstige studenten naar WUR kijken. Volgens mij moeten we de universiteit meer als “studentenuniversiteit” gaan neerzetten. Als je nu bijvoorbeeld naar onze website kijkt, zie je veel onderzoek. Daar is niks mis mee, maar je krijgt niet het idee dat we ook een studentenuniversiteit zijn met boeiend onderwijs, leuk studentenleven en mooie faciliteiten. Dat moeten we echt beter voor het voetlicht brengen.’ 

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.