Iets meer nieuwe studenten verwacht

De instroom van eerstejaars lijkt iets te groeien, afgaande op vooraanmeldingen.
Volle collegezaal. Foto Marte Hofsteenge

Het kersverse collegejaar staat voor de deur, maar hoeveel eerstejaarsstudenten aan een studie in Wageningen gaan beginnen, is nog niet helemaal duidelijk. Op basis van de vooraanmeldingen wordt een lichte groei verwacht.

Dat vertelt Geertje Braat van Education & Student Affairs. Zij houdt het dashboard bij met daarin de vooraanmeldingen voor WUR. Vooraanmeldingen zijn gebaseerd op telbestanden van Studielink, waar studenten zich kunnen aanmelden. In de bestanden worden alle inschrijfverzoeken voor Nederlandse opleidingen geteld. Studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden, maar worden in dat geval ook maar deels geteld bij de vooraanmeldingen.

Vorig jaar begonnen er 1388 nieuwe bachelorstudenten en 1948 nieuwe masterstudenten aan een opleiding aan WUR (peildatum 1 oktober, interne doorstroom van bachelor naar master niet meegeteld). Op basis van vooraanmeldingen gaat Braat nu uit van een lichte stijging bij zowel de Nederlandse als de internationale bachelor-instroom. De stijging van internationale bachelorstudenten wordt grotendeels veroorzaakt door de start van de nieuwe internationale bacheloropleiding Marine Sciences, vertelt Braat. ‘De masterinstroom lijkt stabiel te blijven op basis van vooraanmeldingen.’

Slag om de arm

‘Zo vlak voor het begin van het collegejaar kun je op basis van de vooraanmeldingen meestal een redelijk goede inschatting geven hoe groot de instroom is’, vertelt Braat. ‘Dat is makkelijker bij Nederlandse studenten dan bij internationale studenten, want van de internationale vooraanmeldingen start een groter deel uiteindelijk toch niet met de opleiding.’

Toch houdt Braat bij die verwachtingen wel een flinke slag om de arm. ‘Als je puur naar het vooraanmeldingen-dashboard kijkt, lijkt de instroom iets te stijgen, maar op basis van de aanmeldingen voor de introductieweek – die ook een goede indicatie geven voor het daadwerkelijke aantal eerstejaars – zouden we eerder een stabiele instroom of zelfs een lichte daling verwachten.’

Het is dus nog wachten op de definitieve instroomcijfers. Die worden in de loop van oktober verwacht. Braat: ‘Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen of de instroom stabiel is gebleven of licht is gestegen.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.