De tulpenplanter van de Bongerd

Organisatie
Aart Loseman gebruikt de ‘restjes’ van Unifarm om campus op te fleuren.

Serie: Flower hunting – Hondsroos

Wetenschap
Masterstudent en Resource-redacteur Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken…

Serie: Flower hunting – Grote lisdodde

Wetenschap
Masterstudent en Resource-redacteur Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken…

Serie: Flower hunting – Dijkviltbraam

Wetenschap
Masterstudent en Resource-redacteur Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken…

Serie: Flower hunting – Jakobskruiskruid

Wetenschap
Masterstudent en Resource-redacteur Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken…

Serie: Flower hunting – Beemdkroon

Wetenschap
Masterstudent en Resource-redacteur Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken…

Serie: Flower hunting – wondklaver

Masterstudent Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken naar campusflora.

Serie: Flower hunting – de blaassilene

Masterstudent Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken naar campusflora.

Serie: Flower hunting – de grote ratelaar

Masterstudent Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken naar campusflora.

Serie: Flower hunting – de rietorchis

Masterstudent Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken naar campusflora.