Voor het onderzoek worden vleeskuikens, varkens en vleeskalveren bemonsterd

Minder antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren

Dalende antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren; bij vleeskuikens zelfs tot laagste niveau sinds 1998.

Belasting op vlees

Organisatie
Om de veehouderij te verduurzamen is een vleestax nodig, betogen vijftig wetenschappers.

Column: Droom

Column
Vincent heeft de droom om ooit zelf koeien te houden.

‘Dierenbescherming stelt goede uitgangspunten voor voedselsysteem’

Het Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming is een goed uitgangspunt om de…
No image available

Stikstofbeleid kabinet levert 30 procent minder ammoniak op

Wetenschap
De stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen de ammoniakuitstoot met 25 à 30…

Betere hokken geven ‘betere’ varkens

Varkens die opgroeien in een verrijkte omgeving – een groter hok met…

Nul uitstoot vereist minder dieren

Als de veehouderij op eigen kracht klimaatneutraal wil worden, zal de veestapel…

Hoe de boeren grip kregen op de sociale media

Verdieping
Boeren gebruiken Twitter en Facebook als nieuwe instrumenten om de publieke en…

WUR investeert vier miljoen euro in zelflerende modellen: een babyboom van digitale tweelingen

Verdieping
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Digitale tweelingen duiken overal op: in de auto-industrie, de transportsector en de…

Grootte van bedrijf heeft geen invloed op welzijn kalveren

Kalveren op grote bedrijven zijn niet beter of slechter af dan kalveren…