Stikstofbeleid kabinet levert 30 procent minder ammoniak op

De stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen de ammoniakuitstoot met 25 à 30 procent verlagen

De stikstofmaatregelen van het kabinet kunnen de ammoniakuitstoot op melkveebedrijven met 25 à 30 procent verlagen, stelt onderzoeker Gerard Migchels van Wageningen Livestock Research.

Vooral de maatregelen om mest aan te lengen met water in de stal en tijdens het uitrijden, leidt tot minder ammoniakuitstoot. Collega’s van Migchels voeren momenteel metingen uit hoeveel ammoniakwinst dit oplevert tijdens het uitrijden op zandgrond. Eerder onderzoek van hem op veengrond, waarbij een deel water werd toegevoegd aan 2 delen mest, leverde een ammoniakreductie op van 40 procent. Hij verwacht op zandgrond een reductie van 25 tot 40 procent. De maatregel vraagt water, wat gelet op de huidige droogte een probleem kan zijn.

Daarom adviseert Migchels dat de boeren gaan investeren in wateropslag. ‘Elke koe heeft 21 vierkante meter dak. Daarmee kun je hemelwater opvangen.’ Het ministerie van LNV gaat geld beschikbaar stellen voor wateropvang in de landbouw. Dat water is ook nodig om water te sproeien op de mestroosters in de stal, zodat ook de ammoniakuitstoot in de stal daalt.

 Je appelleert aan vakmanschap 

Daarnaast wil het ministerie minder eiwit (stikstof) toestaan in veevoer, zodat er minder ammoniak ontstaat. Een goed idee, vindt Migchels, de uitwerking is minder verstandig. ‘Het ministerie wil garanties dat de ammoniakdoelen worden gehaald, door wettelijk de stikstofgehaltes in veevoer te verlagen. Er is een betere methode. Met de Kringloopwijzer bepalen boeren zelf hoe ze het stikstofgebruik reduceren. Je appelleert aan hun vakmanschap, maar je hebt vooraf geen keiharde garanties.’

Migchels denkt dat via dit ‘voerspoor’ gemiddeld zo’n 10 procent ammoniak-reductie mogelijk is. ‘Er zijn boeren die efficiënt met stikstof omgaan, maar ook nonchalante boeren die bijvoorbeeld voor de zekerheid teveel eiwit voeren. Die kunnen 20 procent ammoniak reduceren.’ Ook de derde maatregel van het ministerie – het stimuleren van de weidegang van koeien – helpt de ammoniakuitstoot te verlagen, zegt Migchels, maar ook dit verschilt per boer. Hij is benieuwd hoe het ministerie van LNV deze richtlijnen gaat verankeren in wet- en regelgeving.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.