‘Dierenbescherming stelt goede uitgangspunten voor voedselsysteem’

Het Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming is een goed uitgangspunt om de Nederlandse veehouderij te verduurzamen, zegt Imke de Boer.
Foto: Shutterstock

De hoogleraar Dierlijke Productiesystemen van WUR vindt dat deze visie van de Dierenbescherming moet worden geïntegreerd in een deltaplan voor het hele voedselsysteem.

De Dierenbescherming stelde onlangs een Deltaplan Veehouderij op, waarin de vereniging vier transitiepaden schetst voor de Nederlandse veehouderij. Doel is dat veehouders robuuste dieren houden die allen toegang hebben tot een uitloop of wei; dat de veehouders een betere prijs krijgen voor hun vlees, eieren en melk; dat ze samenwerken in vaste korte ketens; en dat ze alleen nog kwaliteitsproducten leveren op de Noordwest-Europese markt.

Dier centraal

Dat zijn goede uitgangpunten, vindt Imke de Boer. ‘Je wilt dat het dier centraal staat in de veehouderij en dat de houderij wordt aangepast aan het dier, terwijl de praktijk nu vaak andersom is. Verder ben ik het eens met de Dierenbescherming dat de Europese consumenten hun dieet moeten aanpassen. Ons onderzoek laat zien dat een dieet met ongeveer twee derde plantaardig en een derde dierlijke eiwit de natuurlijke grondstoffen het meest effectief benut. Maar de grote vraag is: hoe daag je consumenten uit om dat dieet te volgen, hoe breng je milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn in rekening en wie organiseert het economische systeem waarin dit mogelijk is? Hebben boeren dan marktbescherming nodig? Ik denk dat we die vragen moeten beantwoorden in een overkoepelend deltaplan voor het gehele voedselsysteem.’

 Ik ben het eens met de Dierenbescherming dat de Europese consumenten hun dieet moeten aanpassen 

Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen

Lage kostprijs

Haar collega Eddie Bokkers van de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen is het daar mee eens. ‘Het is heel goed dat een dierenbeschermingsorganisatie met dit integrale verhaal verbinding zoekt met partners. Het is belangrijk om welzijn mee te nemen in de ontwerpen voor kringlooplandbouw, zodat de focus niet alleen op de ecologische dimensie van duurzaamheid ligt. Er zijn al boeren en stalsystemen die dat doen, maar de meeste boeren kunnen die stap niet zetten zolang het voedselsysteem focust op een zo laag mogelijke kostprijs.’

Handelingsruimte

Volgens De Boer moet er een deltaplan voor het gehele voedselsysteem komen, waarin de milieugebruiksruimte voor het voedselsysteem op het gebied van fosfaat, broeikasgassen en stikstof voor de lange termijn wordt vastgelegd. In dat plan zou de overheid ook een sociaal fundament moeten leggen voor ons voedselsysteem, waarin onder andere dierenwelzijnseisen zijn vastgelegd. ‘Zo kan er een veilige en eerlijke handelingsruimte voor de voedselproductie ontstaan’, zegt De Boer.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.