Erkennen en waarderen illustratie

Langs de lat

Organisatie
Verdieping
Erkennen en waarderen: het Academic Career Framework is af.

Beoordeling academici op de schop

Organisatie
Nieuwe meetlat geeft maatschappelijke impact een volwaardige plek.

Feedbackronde Erkennen & Waarderen zit erop

Organisatie
De commissie komt in januari met een nieuw voorstel aan de raad…

‘Deze tanker moet zijn koers iets veranderen’

Organisatie
Interview Sjoukje Heimovaara, nieuwe contouren worden zichtbaar.

Vakevaluaties niet altijd opbeurend

Verdieping
Klein deel studenten lijkt ze te gebruiken om stoom af te blazen.

Pleidooi voor een meer inclusieve beoordeling van wetenschappers

Organisatie
Wetenschap
Wageningse wetenschappers schrijven een artikel over gender+inclusie in Nature.

Veel wetenschappers willen andere beoordeling

Organisatie
Minder punten tellen, meer aandacht voor team en maatschappelijke impact.

Column Guido Camps: Erkennen en waarderen

Column
Veel jonge wetenschappers willen stoppen. Maak voort met ‘erkennen en waarderen’

Minder cijfers, meer gesprek

Organisatie
Wetenschappers denken mee over waardering werk.
© HOP. Bron: WOPI-cijfers VSNU. Peildatum: 31 december 2019.

Minder snelle opmars vrouwelijke hoogleraren

Organisatie
In 2043 zijn er wellicht pas evenveel mannen als vrouwen hoogleraar.