Vertegenwoordiging jonge wetenschappers zoekt versterking

‘We geven gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over de tenure track, een heet hangijzer.’
Naast een belangenvereniging, organiseert WYA bijvoorbeeld schrijfdagen voor tenure trackers. Foto Marthe Hofsteenge


Wageningen Young Academy (WYA) zoekt nieuwe leden. Deze belangenvereniging brengt jonge academici samen die zich willen inspannen voor een goed werk- en onderzoeksklimaat aan deze universiteit. ‘De tenure track is nu een heet hangijzer.’

‘Wij helpen jonge wetenschappers hun werk goed te doen’, licht Janneke Pieters toe. Pieters is universitair hoofddocent bij de vakgroep Ontwikkelingseconomie (Sociale Wetenschappen) en een van de twee voorzitters van WYA. ‘We buigen ons over thema’s als diversiteit, science-society communicatie en de tenure track, die nu overgaat in het Academic Career Framework. Er zitten bijvoorbeeld drie WYA-leden in de WUR-commissie Erkennen en Waarderen, die zich bezighoudt met dat framework. We geven verder gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en zitten regelmatig met de rector om tafel. We zijn een belangenvereniging en onze inmenging wordt serieus genomen.’

(on)gevraagd advies

Eens per maand komt de vereniging – zo’n 25 man – samen om te vergaderen over onderwerpen die spelen onder jonge wetenschappers en daarnaast zijn een aantal WYA-werkgroepen actief, vertelt Pieters.
‘Het Academic Career Framework is momenteel een heet hangijzer voor WYA’, vertelt co-voorzitter Justin van der Hooft, universitair docent bij de vakgroep Bioinformatics (Plantwetenschappen). ‘De meeste WYA-leden volgen nu een tenure track. We merken dat daar veel onrust over heerst. Er zijn bijvoorbeeld collega’s die onlangs zijn begonnen aan dat traject en een tijdelijke aanstelling hebben van zeven jaar – vanuit het oude systeem. Volgens het nieuwe systeem zou je al na anderhalf of twee jaar een vast contract moeten kunnen krijgen. Dat levert vragen op die zelfs de collega’s van HR nog niet precies kunnen beantwoorden. Het is onze taak om in zulke gevallen bij de raad van bestuur aan de bel te trekken. We kunnen ze bijvoorbeeld vragen om beter te communiceren over de transitieperiodes.’

WYA Retreat in 2022 in de Beekdalhoeve in Renkum. Foto WYA

Evenementen

‘Naast onze inmenging in beleid organiseren we ook workshops en evenementen’, vertelt Van der Hooft. ‘We hebben laatst bijvoorbeeld schrijfdagen georganiseerd, voor onder meer tenure trackers. Of moet ik nu Academic Career Framework’ers zeggen? Daar moeten we nu een nieuwe, pakkende naam voor bedenken. Hoe dan ook, zij moeten voor hun loopbaantraject regelmatig hun portfolio bijwerken. Het is dan prettig om een dag te hebben waarop je niet gestoord wordt door het alledaagse werk en in alle rust aan je portfolio kunt werken met mensen die in hetzelfde schuitje zitten.’

Gelijke kansen

‘Ik denk dat het goed is dat wij deze groep jonge mensen vertegenwoordigen’, zegt Pieters. ‘Vaak worden beslissingen genomen en beleid geschreven door commissies waar vooral hoogleraren in zitten. Als universitair docent of hoofddocent wil je ook je zegje kunnen doen. Daarom zijn wij er.’
Van der Hooft knikt instemmend. ‘Veel dingen die er spelen worden binnen de verschillende kenniseenheden al besproken, maar soms sta je sterker als belangenorganisatie bij zaken die binnen de hele WUR spelen. Dan kun je die problemen samen agenderen. Of we zien door ons netwerk juist opvallende verschillen tussen kenniseenheden. Dan kunnen wij namens WYA gaan praten met de raad van bestuur over gelijke en goede kansen voor iedereen.’

Netwerk

Naast deze meer formele activiteiten is WYA ook een netwerk van en voor jonge academici. ‘Ik wilde graag de universiteit verkennen buiten mijn eigen kenniseenheid’, licht Pieters toe over de reden waarom zij zich destijds bij WYA heeft gemeld. Dat geldt ook voor Van der Hooft. ‘De kans was klein dat Janneke en ik elkaar zonder WYA hadden ontmoet. Het geeft je de kans om mensen te ontmoeten die totaal andere dingen doen aan dezelfde universiteit’. Pieters: ‘En we leren over elkaars onderzoek. Iedere vergadering start met een korte presentatie van een van onze leden over hun huidige onderzoek. Heel erg boeiend!’

Aanmelden voor de WYA kan tot en met 12 december.
Jonge wetenschappers mogen 5 jaar lid zijn van WYA, daarna moeten ze plaatsmaken voor nieuwe collega’s. ‘Bij de sollicitaties kijken we naar de ervaringen van sollicitanten en natuurlijk hun motivatie. We zoeken mensen die willen bijdragen aan het onderzoeksklimaat’, zegt Pieters. ‘Er is deze ronde plek voor vijf of zes nieuwe leden; zoveel leden gaan nu met ‘WYA-pensioen’. Voor ons ben je overigens jong tot je 45ste.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.