Beoordeling academici op de schop

Nieuwe meetlat geeft maatschappelijke impact een volwaardige plek.
Illustratie Shutterstock

Het plan is het resultaat van ruim twee jaar werken aan een nieuw systeem van erkennen en waarderen. Het nieuwe systeem geldt voor alle universitaire onderzoekers en docenten van Wageningen University en moet Tenure Track en het Education Career Path vervangen.

Daarvoor in de plaats komen drie loopbaanpaden voor alle academische stafleden. Die zijn docent, onderzoeker of op het pad dat leidt tot persoonlijk hoogleraar. Die driedeling is op zichzelf niet nieuw. Ingrijpend anders is wel het uniforme raamwerk voor de beoordeling van medewerkers op dat pad. Naast onderzoek en onderwijs, worden ook maatschappelijke impact en zogeheten academische diensten (bestuurlijke diensten/peer review/etc.) voortaan erkend en gewaardeerd.

Eenzijdige prikkel

Het nieuwe raamwerk is de uitwerking die de universiteit geeft aan de landelijke afspraak om academische loopbanen flexibeler en diverser te maken, terwijl de beoordeling meer op kwaliteit moet berusten en minder op kwantiteit. Onderzoekers worden nu vooral afgerekend op aantallen publicaties en promovendi die men begeleidt. Die eenzijdige prikkel leidt tot hoge werkdruk, terwijl maatschappelijke verdiensten onbeloond blijven.

Voor de nieuwe beoordeling zijn 27 zogeheten indicatoren voorgesteld, waarop iemand kan scoren. Welke score op welk vlak en op welk moment in de loopbaan gewenst of vereist is, moet nog worden vastgesteld. De richtlijnen daarvoor zijn in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in september van kracht worden, met een overgangstermijn van drie jaar. In die tijd is ook nog beoordeling volgens het huidige systeem mogelijk.

Richtlijnen

Het concept voor het Academic Career Framework, zoals het plan heet, is vastgesteld door de raad van bestuur. De medezeggenschap buigt zich de komende tijd over het plan. In mei komen de gedetailleerde richtlijnen voor de beoordeling vrij. Aan het plan is door een brede commissie gewerkt, onder leiding van de Dean of Education Arnold Bregt.

Het Academic Career Framework is te zien op intranet: B-2301216 Appendix RandR report Academic Career Framework 2023-02-23.pdf (wur.nl)

Lees ook het achtergrondverhaal met Arnold Bregt en Theo Jetten over het Academic Career Framework.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.