Feedbackronde Erkennen & Waarderen zit erop

De commissie komt in januari met een nieuw voorstel aan de raad van bestuur.
Het idee is dat medewerkers in de toekomst ook makkelijker kunnen wisselen tussen de carrièrepaden Lecturer, Professor en Researcher. Foto Marte Hofsteenge

Na een serie ‘roadshows’ langs de kenniseenheden met een eerste voorstel, zet de commissie Erkennen & Waarderen de verzamelde feedback op een rijtje om begin volgend jaar met een meer uitgewerkt voorstel naar de raad van bestuur (RvB) te gaan.

Het beoordelingssysteem voor academische medewerkers bij WUR moet anders. Daar is in 2020 de commissie Erkennen & Waarderen voor in het leven geroepen. Veel wetenschappelijk medewerkers worden nu beoordeeld in het tenure tracksysteem. Daarbij ligt volgens hen de nadruk te veel op de puntentelling: het aantal beurzen, aantal promovendi en aantal artikelen in toptijdschriften. Er is daarentegen te weinig aandacht voor zaken als bijdrage aan het team, persoonlijke doelen, onderwijs, maatschappelijke impact en academisch leiderschap.

Inmiddels heeft de commissie interviews en een medewerkersenquête gehouden. Op basis daarvan stelde de commissie een eerste voorstel op voor een nieuw systeem. Daarmee maakte ze de afgelopen weken een ronde langs de vijf kenniseenheden voor feedback.

Wisselen van carrièrepad

Kort gezegd komt het voorstel neer op één carrièreframework met drie paden: Lecturer, Professor en Researcher. Het idee is dat medewerkers in de toekomst niet alleen kunnen klimmen op een van die paden maar ook ‘horizontaal’ mobieler zijn. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om als lecturer te wisselen naar het professorpad om hoogleraar te worden.

Een ander voorstel is dat het beoordelingssysteem voor alle academici gaat gelden, maar met differentiatie naar onderzoeksveld of discipline zoals bijvoorbeeld geesteswetenschappen, datawetenschap en kunstmatige intelligentie. Tot nu toe gold er één systeem met nagenoeg dezelfde criteria; de kleine verschillen in criteria tussen onderzoeksvelden deden geen recht aan de grote verschillen in publicatiecultuur en PhD-begeleiding per onderzoeksveld. Tenslotte komt er een volledigere set beoordelingscriteria, met naast onderwijs en onderzoek ook aandacht voor maatschappelijke impact en academische diensten.

Deels is het een cultuurverandering en dat vraagt tijd.

Maarten Voors, commissielid Erkennen & Waarderen.

Volgens Maarten Voors, universitair hoofddocent Ontwikkelingseconomie en lid van de commissie, leverde de tour veel positieve reacties op, maar ook vragen. ‘Bijvoorbeeld hoe WUR de overgang maakt van het huidige naar het nieuwe systeem’, aldus Voors. ‘Er waren veel medewerkers aanwezig bij de presentaties. We blijven natuurlijk open voor verdere gedachten van medewerkers over ons voorstel. Reacties blijven daarom zeer welkom via de Intranetgroep Erkennen & Waarderen.’

Nieuw voorstel in januari

In december maakt de commissie een overzicht van alle feedback. Die neemt ze mee in een nieuw voorstel op hoofdlijnen dat in januari 2023 naar de raad van bestuur gaat. In reactie op de kritische geluiden dat het proces naar een nieuw beoordelingssysteem erg lang duurt (zie bijvoorbeeld deze column uit 2021 van Guido Camps), zegt Voors dat er tijd nodig is om de verbeterpunten op alle vlakken door te voeren en nieuwe valkuilen te voorkomen. ‘Er is geen quick fix. Deels is het een cultuurverandering en dat vraagt tijd.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.