Veel wetenschappers willen andere beoordeling

Minder punten tellen, meer aandacht voor team en maatschappelijke impact.

De meeste universitair medewerkers van WUR zijn ontevreden over de huidige personeelsbeoordeling. Dat blijkt uit de enquête van de commissie Erkennen en Waarderen. Ruim 500 medewerkers, 34 procent van het totaal, vulden de enquête in. Ruim de helft is (zeer) ontevreden over de personeelsbeoordeling, een kwart is (zeer) tevreden.

Veel wetenschappelijk medewerkers worden beoordeeld in het Tenure Track-systeem. Daarin ligt volgens veel van hen te veel nadruk op de puntentelling, waarbij de beoordeling afhangt van het aantal beurzen, aantal promovendi en aantal artikelen in toptijdschriften van de betrokken wetenschapper. Er is daarentegen te weinig aandacht voor de bijdrage aan het team, persoonlijke doelen, onderwijs, maatschappelijke impact en academisch leiderschap.

Verandering

‘Beoordelingscommissies zijn nu te veel bezig met bonen tellen’, zegt Maarten Voors, onderzoeker bij Ontwikkelingseconomie, die de enquête uitvoerde. ‘Er is een duidelijke wens voor verandering van het beoordelingssysteem, met name bij vrouwen en in de Social Sciences Group.’ Voors maakt deel uit van de commissie Erkennen en Waarderen, die de afgelopen anderhalf jaar onder meer de pijnpunten in het beoordelingsbeleid in kaart bracht. Nu die fase klaar is, gaat de commissie een ontwerp maken voor een beter systeem.

Veruit de meeste Wageningse wetenschappers voelen zich erkend en gewaardeerd in hun huidige functie, slechts 17 procent niet. Opmerkelijk is dat maar liefst 43 procent van de wetenschappelijk medewerkers die geen Tenure Track doen, zich niet gewaardeerd voelen. Voors: ‘Deze groep krijgt wellicht minder kansen om te groeien. We willen dit punt verder verkennen.’

Objectief

Voors ziet aanknopingspunten voor een beter beoordelingsbeleid, maar hij waakt voor adhoc aanpassingen. ‘We hebben nu een objectief en transparant systeem en we willen niet terug naar subjectieve voorkeuren en beoordelingen. Zo is het belangrijk om de bijdrage van personeelsleden aan het team te beoordelen, maar hoe doe je dat? Daarvoor moet het team een visie hebben, zodat je bijvoorbeeld de bijdrage aan deze visie beoordeelt.’

‘Ook rekening houden met diversiteit klinkt mooi, maar wat betekent dat? Accepteer je dat medewerkers minder publiceren omdat ze hun kinderen of vader moeten verzorgen? Het gevaar is dat je dat subjectief gaat beoordelen. Daarom zijn er transparante kaders nodig en moet je commissies wellicht trainen hoe ze diversiteit een plek geven in de beoordeling.’  

Lees ook:

 

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.