Inspraak is naarstig op zoek naar nieuwe leden

Organisatie
Verdieping
‘Echt iedereen kan het’

Groen licht voor nieuw herkansingsbeleid

Organisatie
De medezeggenschap stemt in met het terugbrengen van het aantal herkansingen.

Docenten positief over aanpassen herkansingsbeleid

Organisatie
Docenten zijn overwegend positief over het voorgestelde nieuwe herkansingsbeleid.

Studenten doen zegje over herkansingsbeleid

Student
Een inspraaksessie van de studentenraad over het voorgestelde herkansingsbeleid trok een volle…

Stemming over nieuw herkansingsbeleid uitgesteld

Organisatie
Student
De Student Staff Council wil het voorstel eerst met de achterban bespreken.

Herkansingen ter discussie

Organisatie
Verdieping
‘Studenten en docenten moeten de loopgraven uit en samen optrekken.’