Docenten positief over aanpassen herkansingsbeleid

Docenten zijn overwegend positief over het voorgestelde nieuwe herkansingsbeleid.
Foto Ben Mullins on Unsplash

Dat blijkt uit een enquête die door de Student Staff Council (SSC) is uitgezet onder docenten.

In het voorstel van de raad van bestuur (RvB) wordt het aantal tentamenmogelijkheden per student per vak teruggebracht van drie naar twee. Als een student het vak niet gelijk haalt, zou die straks dus nog maar één herkansingsmogelijkheid hebben in datzelfde collegejaar (nu nog twee). Mocht diezelfde student bij die eerste herkansing óók geen voldoende halen, dan krijgt die het jaar erna wéér twee kansen (nu nog drie).

Het aantal herkansingsperioden groeit in het voorstel van twee naar drie, namelijk in januari voor periode 1; in mei voor periode 2, 3 en 4; en in juli voor periode 5. Het idee achter het voorstel is dat de staf nog maar één hertentamen per jaar hoeft te maken, waardoor de werkdruk afneemt. Ook wordt verwacht dat slagingspercentages van studenten zullen toenemen, gebaseerd op data bij andere universiteiten.

Enquête

In totaal reageerden 445 docenten op de enquête van de SSC. Van hen is 85 procent vóór de inperking van het aantal herkansingen (4 procent is tegen; 11 procent weet het niet zeker). Ruim twee derde (68 procent) verwacht dat de beleidswijziging de werkdruk van docenten zal verlagen (14 procent verwacht van niet; 18 procent weet het niet zeker). Ook het spreiden van de herkansingsweken door het jaar heen wordt positief ontvangen: 69 procent van de docenten is voor; 9 procent tegen; 22 procent weet het niet.

Eerder organiseerde de studentenraad een inspraakmoment over het voorgestelde herkansingsbeleid. Ook de studenten lijken akkoord te gaan met het nieuwe herkansingsbeleid, mits enkele zorgen worden weggenomen. Die zorgen hebben onder meer te maken met uitzonderingsmogelijkheden voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als studenten aan het eind van hun opleiding nog een vak moeten herkansen waarvan de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid pas een half jaar later is. Ook zijn er kalender-technische vragen, bijvoorbeeld of de herkansingsweek in januari niet naar februari kan worden verplaatst.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.