Groen licht voor nieuw herkansingsbeleid

De medezeggenschap stemt in met het terugbrengen van het aantal herkansingen.
Illustratie Valerie Geelen

De WUR Council heeft onder voorwaarden ingestemd met het nieuwe herkansingsbeleid. Dat betekent dat het aantal tentamenmogelijkheden voor studenten per vak per jaar wordt teruggebracht van drie naar twee. Het aantal herkansingsperioden groeit van twee naar drie, verspreid door het jaar heen. Volgend collegejaar moet het beleid ingaan.

Studenten die een onvoldoende halen voor hun tentamen, krijgen vanaf volgend jaar in plaats van twee dus nog maar één herkansingsmogelijkheid. Het jaar daarop krijgen ze weer twee kansen. In het originele voorstel was de eerste herkansingsperiode in januari gepland, maar een van de voorwaarden voor instemming was dat die periode naar februari wordt verhuisd. Tijdens die herkansingsperiode kunnen tentamens van periode 1 worden herkanst. De tweede herkansingsperiode is in mei, waarin vakken van periode 2, 3 en 4 worden herkanst. De herkansingen van periode 5 en 6 vinden plaatst in juli. De WUR Council adviseert de raad van bestuur (RvB) overigens om studenten ook de vakken van periode 2 te laten herkansen in februari. Daarvoor zou die periode wel met één dag moeten worden uitgebreid.

Studenten hebben harde voorwaarden gesteld aan de indeling van het academisch jaar, maar ze zien wel de noodzaak in van het aanpassen van het beleid.

Jelle Behagel, voorzitter WUR-Council

Het voorstel komt vanuit de RvB. Momenteel heeft WUR nog het soepelste herkansingsbeleid van Nederland. Al jaren wordt geprobeerd om het beleid aan te passen, voornamelijk vanwege de forse werkdruk bij docenten. WUR Council-voorzitter Jelle Behagel: ‘Docenten zijn blij dat we van drie naar twee tentamenmogelijkheden gaan. Studenten zien de noodzaak in van de wijziging, maar hadden wel hun zorgen over de voorgestelde indeling van het collegejaar. In het originele voorstel zou de eerste herkansingsperiode direct na de kerstvakantie zijn, wat volgens studenten te veel stress op zou leveren. Ook waren er zorgen over studievertraging. Uiteindelijk is met brede steun ingestemd met het voorstel, maar wel onder voorwaarden dat die pijnpunten worden weggenomen.’ 

Voorwaarden

Sanne Vermeij, voorzitter van de studentenraad: ‘We hebben een inspraaksessie georganiseerd en veel gesprekken gevoerd met onze achterban. Daarin werd duidelijk dat een herkansingsperiode direct na de kerstvakantie veel stress zou opleveren. In plaats van tot rust komen in de vakantie, zit je dan met je hoofd al bij de herkansingen. Voor veel studenten zijn een paar studiedagen na de vakantie niet genoeg om die mentale druk weg te nemen. Dus een van de voorwaarden is dat de eerste herkansingsperiode verplaatst naar februari.’ Ook zouden studenten die vaker een herkansing nodig hebben, in het originele voorstel geen rustmomenten hebben door het jaar heen, aldus Vermeij. ‘Dan is het jaar een lange marathon. Nu is de kerstvakantie echt even adempauze. Dat willen we zo houden.’

Een herkansingsperiode direct na de kerstvakantie zou veel stress opleveren. In plaats van tot rust komen in de vakantie, zit je dan met je hoofd al bij de herkansingen.

Sanne Vermeij, voorzitter Studentenraad

Ook moet voor studenten die door het nieuwe voorstel onredelijk veel studievertraging oplopen, een uitzondering worden gemaakt, zegt Vermeij. ‘Als je aan het einde van je studie zit en je haalt je hertentamen niet in juli, dan zou je bijna een jaar moeten wachten tot je weer kan herkansen. Dat is niet redelijk. In zulke gevallen moet je als student beschermd worden en een extra herkansingsmogelijkheid kunnen krijgen. We gaan nog kijken hoe die procedure er precies uit gaat zien.’

Hoop werk

Behagel is blij dat er is ingestemd. ‘Studenten hebben harde voorwaarden gesteld aan de indeling van het academisch jaar, maar ze zien wel de noodzaak in van het aanpassen van het beleid. Dat is mooi om te zien. Als docent ben ik er erg blij mee, het scheelt gewoon een hoop werk.’ Ook Vermeij is tevreden. ‘We hebben hard gewerkt om het zo goed mogelijk te regelen voor studenten.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.