Studenten doen zegje over herkansingsbeleid

Een inspraaksessie van de studentenraad over het voorgestelde herkansingsbeleid trok een volle zaal.
Foto Studentenraad

In een volle zaal in Forum ging de studentenraad vrijdag 7 oktober in gesprek met studenten over het voorgestelde nieuwe herkansingsbeleid. In dat voorstel wordt het aantal herkansingen dat studenten per vak per jaar krijgen, teruggebracht van twee naar één; in november stemt de Student Staff Council, waar de studentenraad onderdeel van is, erover. Onderwijsdecaan Arnold Bregt en beleidsmedewerker onderwijs Jetske ten Caat waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Tijdens de sessie spraken studenten hun zorgen uit. Ze wijzen bijvoorbeeld op een mogelijke opeenstapeling van niet gehaalde vakken en ‘struikelvakken’: vakken waarvoor veel studenten meerdere herkansingen nodig hebben voordat ze een voldoende halen. Studievertraging ligt bij die vakken nu al op de loer, aldus de studenten. Ze vinden dat er tegelijkertijd nagedacht moet worden over hoe met zulke vakken om te gaan. De beleidsmakers hopen juist dat studenten vakken sneller halen. ‘Uit onderzoek blijkt dat een strenger herkansingsbeleid tot minder uitstelgedrag en betere studieresultaten leidt’, zei beleidsmedewerker Ten Caat daar eerder over.

En dan zijn er bijzondere situaties: stel je voor dat je nog één herkansing moet halen, maar dat je daar een jaar op moet wachten? Voor dit soort gevallen zijn uitzonderingsregels nodig, vindt de studentenraad.

Werkdruk docenten

De belangrijkste reden om het herkansingsbeleid aan te passen is de werkdruk van docenten. Die zijn veel tijd en moeite kwijt aan het maken en nakijken van meerdere hertentamens per jaar. Omdat het herkansingsbeleid op dit moment erg soepel is, zitten er bovendien vaak aardig wat herkansers tussen die zich niet optimaal voorbereiden: ze kunnen immers vaker herkansen. Dat leidt weer tot extra frustratie bij de toch al drukke docenten. Hoewel de meeste aanwezige studenten begrip tonen voor de frustraties en de werklast van docenten, zijn er ook zorgen over een mogelijke verhoogde werkdruk voor studenten.
De aanwezige studenten gaven ook suggesties om het voorgestelde beleid te verbeteren. Zo zien ze graag dat één van de herkansingsweken open is om alle vakken te kunnen herkansen. Anderen vroegen of de voorgestelde herkansingsperiode direct na periode 6 niet één week kan opschuiven, zodat docenten meer tijd krijgen om tentamens na te kijken en studenten meer tijd krijgen om te studeren.

Evaluatie

Onderwijsdecaan Bregt constateerde na afloop dat de studenten veel vragen hadden en kritisch waren, maar dat ze ook begrip toonden voor het voorstel. Ten Caat: ‘Het is nuttig te horen welke zorgen er zijn en welke ideeën studenten hebben over dit ingewikkelde onderwerp.’ Studentenraadvoorzitter Sanne Vermeij: ‘De studenten stonden open voor de uitleg en perspectieven van docenten, maar hebben ook hun zegje kunnen doen over met name uitzonderingen, waarvoor duidelijke procedures bedacht moeten worden. Als studentenraad vertegenwoordigen wij de studenten. Wij waren vanavond letterlijk de brug tussen studenten en bestuur.’

De Student Staff Council zal binnenkort ook iets organiseren om input over het voorstel van de staf op te halen. In november zal de raad stemmen over het voorgestelde herkansingsbeleid.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.