Weinig steun voor studie integriteit in wetenschap

Wetenschap
Ook WUR werkt niet actief mee aan het landelijke onderzoek naar integriteit.