Weinig steun voor studie integriteit in wetenschap

Ook WUR werkt niet actief mee aan het landelijke onderzoek naar integriteit.

De studie waar het om gaat is de National Survey on Research Integrity van projectleider Lex Bouter (hoogleraar Methodologie en Integriteit) van de VU Amsterdam. Wetenschapsfinancier ZonMW is de opdrachtgever. Onderwerp van onderzoek zijn de normen en waarden in de wetenschap en hoe daar in de praktijk mee wordt omgesprongen.

Enquête

De afgelopen weken ontvingen veel medewerkers van universiteiten per mail een verzoek om een enquête in te vullen.  Maar lang niet alle universiteiten doen actief mee. Alleen Nijmegen, Tilburg, Maastricht, de beide Amsterdamse universiteiten en de aan deze instellingen gelieerde academische ziekenhuizen werken mee. Zij verstrekken adressenbestanden en brengen het onderzoek onder de aandacht van hun personeel.

De onderzoekers denken misschien dat het spam is

Gowri Gopalakrishna, onderzoeker NSRI

De meeste universiteiten houden zich afzijdig van de enquête. ‘Hun medewerkers kunnen gewoon meedoen, maar er wordt niet op gewezen hoe belangrijk het is’, zegt onderzoeker Gowri Gopalakrishna. ‘Onze mails worden vaak niet eens geopend, merken we. De onderzoekers denken misschien dat het spam is, of ze haken af als ze het logo van onderzoeksfinancier ZonMW zien, waar ze zelf meestal niets mee te maken hebben.’

Gedragscode

Woordvoerder Annet Blanken beaamt dat WUR het onderzoek niet actief steunt en geen adressen heeft verstrekt. Ze verwijst naar de aanstaande evaluatie van de in 2018 ingevoerde nieuwe Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit, waaraan WUR wel actief mee gaat doen. Ook andere universiteiten verwijzen naar die evaluatie. Ze voegt daaraan toe dat wetenschappers natuurlijk zelf kunnen besluiten toch mee te doen.

De onderzoekers van ZonMW zijn teleurgesteld in die houding. ‘Blijkbaar is er geen collectieve wil om het probleem met zijn allen te bekijken’, reageert Gopalakrishna. ‘Maar we moeten samen de schouders eronder zetten als we de complexiteit van wetenschappelijke integriteit willen doorgronden. We hopen dat onderzoekers toch meedoen, ook als hun eigen instelling de enquête niet steunt.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.