Reacties op financiële steun van WUR aan beurspromovendi

‘Een stap in de goede richting.’
Door de sterke inflatie leven sommige beurspromovendi onder de IND-norm. Zij krijgen financiële steun van WUR. Foto Shutterstock

Beurspromovendi die door de sterke inflatie leven onder de IND-norm (1506 euro per maand) krijgen financiële steun van WUR (zie kader). Wat vinden mensen bij WUR daarvan?

Jelle ten Harkel, secretaris Wageningen PhD Council

‘Wij winden die compensatie een goede ontwikkeling. En het is extra fijn dat de raad van bestuur het risico neemt deze groep beurspromovendi tegemoet te komen, zonder goedkeuring vooraf van de Belastingdienst. Ik denk dat het veel mensen lucht verschaft in hun PhD-traject; het vermindert de stress over het feit dat ze moeilijk rond kunnen komen. De verschillen tussen promovendi met en zonder contract zijn groot. Onze council probeert samen met de onderzoeksscholen op dit moment die verschillen in kaart te brengen.

‘De eerste jaren van een promotietraject zijn de financiële verschillen nog niet zo groot. Maar daarna wel. De beurs blijft gelijk, terwijl het loon van een contractpromovendus stijgt. En dat verschil werd de laatste jaren almaar groter door de sterke inflatie. Veel promovendi vragen zich af waarom dat verschil er is, terwijl ze hetzelfde werk doen. Het gaat daarbij niet alleen om geld. Het verschil zit ’m ook in andere arbeidsvoorwaarden, zoals verzekeringen en ouderschapsverlof. En kleine dingen zoals een kerstpakket dat zij niet altijd krijgen. Beurspromovendi missen waardering en erkenning binnen de organisatie. Met deze maatregel laat WUR zien dat ze luisteren naar hun zorgen.’

Jingwei Zhou, beurspromovendus Hydrologie en Omgevingshydraulica

‘Ik vind het een goed initiatief van WUR. Het betekent dat we onze levensstandaard de komende jaren op peil kunnen houden. Mijn beurs is 1350 euro per maand en sinds vorig jaar is het moeilijk om rond te komen. Bijna al het geld gaat op aan de dagelijkse dingen. Ik kan daardoor niet veel reizen en recreëren. Meestal reis ik in de daluren, om het reizen betaalbaar te houden. Ik ben dus zeker blij met dit extra geld van WUR.’

Han Zuilhof, hoogleraar Organische Chemie

‘Ik ben blij dat de raad van bestuur dit nu heeft opgepakt. De afgelopen maanden betaalde ik het extra geld uit eigen zak, in het kader van ‘put your money where your mouth is’. Maar dat loopt natuurlijk wel in de papieren en het behoefde dan ook de ondersteuning van mijn baas, dat wil zeggen mevrouw Zuilhof. Dat de kosten deels uit de promotiebonus worden gedekt, is prima. Zo leg je de kosten daar neer waar ook het financiële voordeel terechtkomt. Met deze steun wordt één facet uit het geruchtmakende ‘China’-artikel dat dit voorjaar in Resource verscheen, opgepakt. Dat is heel mooi en stemt tot dankbaarheid. Ik hoop dat ook andere facetten kunnen worden opgepakt, zodat de Wageningen Campus constructief verwelkomend blijft voor iedereen die (hardop) denkt en schrijft, vanuit welk land iemand ook komt. One Planet verwijst voor mij niet alleen naar het prachtige researchinstituut op onze campus, maar ook naar dat we de grote problemen waar we als wetenschappers voor staan, uitsluitend samen, trans-disciplinair en trans-nationaal, kunnen oplossen.’

Claudius van de Vijver, hoofd PhD-programma onderzoeksschool PE&RC

‘Doet WUR hier goed aan? Ik zeg niet volmondig ja of nee. Ik vind het vreemd dat fouten uit het verleden op deze manier gerepareerd moeten worden. We hadden in het verleden wakkerder moeten zijn en beter moeten opletten dat de beurzen die verstrekt worden conform de IND-norm zijn en blijven. Ik vind het goed dat Wageningen nu verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een goede levensstandaard, zodat beurspromovendi niet op een houtje hoeven bijten. Op de achtergrond speelt natuurlijk de discussie of je beurspromovendi gelijk moet schakelen met promovendi die in dienst zijn. Ik denk dat de raad van bestuur ook daarom dit besluit heeft genomen.

‘Na 1 januari eist de raad van bestuur dat alle beurzen de IND-norm volgen, inclusief de inflatiecorrectie. Ik geloof niet dat dit tot minder beurspromovendi gaat leiden. Wij staan internationaal op nummer 1 op het gebied van landbouw en omgevingswetenschappen. Beursverstrekkende landen sturen hun PhD’ers graag naar Wageningen om kennis en expertise op te doen.’

David Meijer, interim-secretaris WUR-Council

‘Het is goed om te horen dat de raad van bestuur dit doet. Het is een stap in de goede richting. Maar het is natuurlijk wel een gekke situatie dat je naaste collega’s vrijwel hetzelfde werk doen en er toch zo anders voor worden beloond. Ik ben desondanks wel verrast door dit besluit: vóór de zomer werd in de WUR-Council gemeld dat de raad van bestuur ermee bezig was, maar dat het afhing van de toestemming van de Belastingdienst. Daar is dus niet op gewacht. Dat is wel bijzonder. Op zich goed dat ze het risico durven te nemen, maar ik vraag me af of de WUR-Council dit besluit niet eerst had moeten goedkeuren. Ik zal de nieuwe leden aansporen daar vragen over te stellen.’

Geld voor beurspromovendi
Beurspromovendi zijn niet in vaste dienst van de universiteit, maar leven van een beurs die ze meekrijgen uit het land van herkomst. WUR heeft meer dan vijfhonderd van die promotiestudenten, een vijfde van het totale aantal promovendi. De beurs moet boven de zogeheten IND-norm liggen, het bedrag dat volgens de IND nodig is om maandelijks van rond te komen. Bij lagere beurzen verstrekt de IND geen visum. Door de gestegen inflatie hebben veel beurspromovendi al geruime tijd een beurs die onder de IND-norm ligt. Aan die situatie gaat de raad van bestuur nu iets doen, hoewel er nog geen overeenstemming over is bereikt met de Belastingdienst.

De beurzen worden aangevuld tot aan de jongste IND-norm die op 1 juli is vastgesteld. De aanvulling duurt tot het einde van de promotie met een maximum van vier jaar. Tegenover deze gift stelt WUR als eis aan de beursverstrekker dat met ingang van het nieuwe kalenderjaar beurzen van promovendi meegroeien met de inflatie.

De regeling gaat WUR naar schatting 2 tot 2,5 miljoen euro kosten. Een deel daarvan gaat ten koste van de promotiebonus die leerstoelgroepen krijgen voor het succesvol afleveren van een promotie.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.