[De Stelling] ‘Rooftijdschriften verkwisten publiek geld’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Annika Tensi.

Reacties op financiële steun van WUR aan beurspromovendi

Opinie
‘Een stap in de goede richting.’

[De Stelling] ‘Sociale media zijn asociale platforms’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Francesco Pancaldi.

[De Stelling] ‘AI zal in toenemende mate ons leven beïnvloeden, maar of het ook leidt tot een betere levenskwaliteit is de vraag’

Opinie
Promovendi lichten de meest prikkelende stelling toe. Dit keer Martina Lazzarin.

Opinie: ‘Ik koos Wageningen omdat ik de wereld wil verbeteren’

Opinie
Student
Zijn de eerstejaars wereldverbeteraars? Of kiezen ze om andere redenen voor WUR?

WUR stopt niet rigoureus met samenwerking fossiele industrie – reacties

Opinie
Organisatie
Resource polst de meningen over deze strategie.

Van twee kanten: Gewasbescherming

Opinie
Wetenschap
Kunnen we toe met de helft minder pesticiden?

‘Het bsa moet omlaag!’

Opinie
Geeft lager bsa minder stress? Of vooral minder niveau?

Ingezonden brief: ‘Wageningen, koester je activisten’

Opinie
Scientists 4 Future vragen zich af waar WUR eigenlijk bang voor is.

Nieuw IPCC-rapport: slapeloze nachten?

Opinie
Liggen WUR-studenten wakker van weer een alarmerend IPCC-rapport?