Wat vliegt daar?

Organisatie
200 vrijwilligers gaan de biodiversiteit van de campus in kaart brengen.

Shit, ik moet naar de dokter

Student
Wetenschap
Studenten ontwikkelen zelftest om darmkanker op te sporen in poep.

Waar blijven de kuikens?

Verdieping
Wetenschap
Gezenderde kievit levert verrassende inzichten.

Studie naar werkdruk in de ijskast

Organisatie
Aankondiging studie leidde tot ophef over privacy en noodzaak.

Impact Award voor strijd tegen voedselverspilling

Organisatie
WUR zet met nieuwe prijs eigen maatschappelijke impact in de etalage.

Bodemleven landbouwgrond in kaart gebracht

Wetenschap
Een nieuwe kaart moet leiden tot duurzamere productie op Hollandse bodem.

Bij zoekt virus

Wetenschap
Proef moet aantonen of bijen zieke pootaardappelen op kunnen sporen.

‘Afgeleid zijn is óók werk’

Organisatie
Verdieping
Hybride werken begint vorm te krijgen. Thuiswerken is prettig, maar heeft schaduwkanten.

Algen die duurzaam blauw maken

Wetenschap
Een nieuw type bioreactor laat microalgen natuurlijk blauw pigment produceren.

Entree westkant campus voor 700 auto’s

Organisatie
WUR-werknemers kunnen straks via een kortere route naar het werk.