Extra geld voor beurspromovendi

WUR gaat beurspromovendi steunen die door de inflatie onvoldoende maandelijkse inkomsten hebben.
Door de gestegen inflatie hebben veel beurspromovendi een beurs die onder de IND-norm ligt. Aan die situatie gaat de raad van bestuur nu iets doen. Foto Shutterstock

De regeling kost de universiteit de komende jaren naar schatting een paar miljoen euro.


Beurspromovendi zijn niet in vaste dienst van de universiteit, maar leven van een beurs die ze meekrijgen uit het land van herkomst. WUR heeft meer dan vijfhonderd van die promotiestudenten, een vijfde van het totale aantal promovendi. De beurs moet boven de zogeheten IND-norm liggen, het bedrag dat volgens de IND nodig is om maandelijks van rond te komen. Bij lagere beurzen verstrekt de IND geen visum.

Door de gestegen inflatie hebben veel beurspromovendi al geruime tijd een beurs die onder de IND-norm ligt. Aan die situatie gaat de raad van bestuur (RvB) nu iets doen, zegt rector magnificus Arthur Mol. ‘Dat wilden we al langer, maar het probleem was dat we geen fiat kregen van de Belastingdienst. Als instelling mag je niet zomaar geld geven aan beurspromovendi. De Belastingdienst ziet dat mogelijk als een loonbetrekking, waardoor er belastingregels gaan gelden. We hebben geprobeerd daar overeenstemming over te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dat wil zeggen: we weten niet of het wel of niet mag.’

Aanvulling

Desondanks gaat WUR de promovendi steunen. Die steun komt er op neer dat beurzen worden aangevuld tot aan de jongste IND-norm die op 1 juli is vastgesteld, zegt Dean of Research Wouter Hendriks. De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf die datum in. ‘Als je in het verleden tekort hebt gehad, wordt dat niet bijgepast. De aanvulling duurt tot het einde van de promotie met een maximum van vier jaar.’ Het te ontvangen bedrag kan afhankelijk van de situatie oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

We verwachten dat de Belastingdienst dit accepteert

Arthur Mol, rector magnificus

Tegenover deze gift stelt WUR als eis aan de beursverstrekker dat met ingang van het nieuwe kalenderjaar beurzen van promovendi meegroeien met de inflatie. Hendriks: ‘We willen hiermee bereiken dat niemand ooit nog onder die IND-norm komt.’ De beursverstrekkers worden volgens Mol deze week op de hoogte gebracht van de nieuwe eis. ‘We zullen zien hoe ze hierop reageren.’

Promotiebonus

De regeling gaat WUR naar schatting 2 tot 2,5 miljoen euro kosten. Een deel daarvan gaat ten koste van de promotiebonus die leerstoelgroepen krijgen voor het succesvol afleveren van een promotie. Mol: ‘In die zin dat we komend jaar die bonus eenmalig niet mee laten stijgen met de inflatiecorrectie. De rest van het geld komt uit de reserve.’ De maatregel is volgens Hendriks uitvoerig besproken met de onderzoeksscholen en de promovendi. De beurspromovendi en de hoogleraren zijn per mail op de hoogte gesteld. Zij moeten zich vervolgens zelf melden bij de onderzoeksschool waartoe ze behoren.

Dat de RvB bestuur zonder uitdrukkelijke toestemming van de Belastingdienst tot actie overgaat, is opmerkelijk. Mol spreekt van een ‘gecalculeerd risico’: ‘De vraag was op een gegeven moment: wachten we op de Belastingdienst of niet? Dit gaat om het optoppen tot het IND-minimum. De situatie is schrijnend. Een onverwachte, snelle inflatie buiten de schuld van de promovendi en de beursverstrekkers om. Hier moeten we iets aan doen. We verwachten dat de Belastingdienst dit accepteert’.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.