Veel interesse voor BSc Marine Sciences

Zo’n negentig studenten beginnen in september aan de nieuwe bacheloropleiding.
Feest na de NVAO-visitatie, eind januari. Foto Marine Sciences

Marine Sciences is de eerste bachelor in Nederland die zich specifiek richt op het mariene domein in brede zin. In januari gaf de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO) definitief groen licht voor de opleiding. Karen Fortuin, opleidingsdirecteur Marine Sciences: ‘Zodra de aanmeldingsprocedure afgelopen maart open ging, liep het storm.’

De verzoeken tot inschrijvingen stroomden binnen, vertelt Fortuin, die daar wel gelijk een kanttekening bij plaatst: ‘Niet iedereen die een verzoek tot inschrijving doet, begint in september aan de opleiding. Voor Nederlandse geïnteresseerden geldt dat ze eerst hun eindexamen moeten halen. Dan zijn er nog studenten die zich voor meerdere opleidingen aanmelden.’ Op basis van hoe dat bij andere opleidingen gaat, verwacht Fortuin straks ongeveer negentig studenten bij de eerste lichting, van wie zo’n 75 procent uit Nederland, 20 procent uit Europa en 5 procent uit de rest van de wereld.

Negentig studenten dus, een stuk meer dan de vijftig waar de initiatiefnemers van de opleiding begin dit jaar nog op hoopten. ‘Dat was wel even een schok voor de docenten,’ vertelt Fortuin, ‘want het heeft consequenties voor veldwerk en andere intensieve werkvormen waarbij je het liefst met kleine groepjes werkt. Omdat de werkvormen in principe vaststaan, wordt dat nog een puzzel. Inmiddels raken docenten gewend aan het idee en is er een houding van ‘we gaan er gewoon voor!’ De interesse laat zien dat deze opleiding een bijzonder goed idee was.’

Nieuwe vakken

Betrokken leerstoelgroepen hebben hun handen vol aan de nieuwe opleiding. Fortuin: ‘Het is echt een inspanning voor groepen als Aquaculture and Fisheries, Environmental Policy, Marine Animal Ecology, Aquatic Ecology and Water Quality en Water Systems and Global Change. In totaal worden er dertien nieuwe vakken ontwikkeld voor Marine Sciences, op dit moment vooral eerstejaarsvakken. Ik probeer de groepen te stimuleren ook alvast naar het tweede jaar te kijken.’

Een van die nieuwe vakken is Boundary Crossing & Personal Leadership. ‘Dat is een lint-vak’, vertelt Fortuin. Dat betekent dat het in periode 2 wordt geïntroduceerd en daarna gedurende de hele opleiding op verschillende momenten bij verschillende vakken terugkomt. ‘Marine Sciences is een brede opleiding in het mariene domein. Bij dit vak leren studenten kennis uit verschillende disciplines te integreren, hoe je over de grenzen van disciplines en culturen heen kunt stappen en hoe je door samenwerking met mensen uit andere disciplines of uit andere landen tot betere oplossingen komt.’ Het vak moet studenten aan het denken zetten over welke kant ze op willen binnen het brede domein. ‘Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar?’ De student aan het roer dus.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.