Professor X is terecht

De onbekende man op een portret in Omnia is voormalig rector magnificus Becking.
Johannes Hendrikus Becking, door Francois Jacob Diederich Boers

Slechts een paar dagen nadat Resource #11 van de persen rolde, was het raadsel al opgelost. De man die figureert in het verhaal Wie is Professor X? is Johannes Hendrikus Becking, voormalig hoogleraar Bosbouw en in het studiejaar 1955-1956 rector magnificus van de Landbouwhogeschool. Een lezer wist hem met behulp van Google te identificeren.

Het portret hangt sinds de opening van Omnia vorig najaar in de portrettengalerij tegenover het restaurant. Maar niemand wist wie de geportretteerde was. Op ongeveer de helft van de schilderijen staan voormalige rectoren afgebeeld, maar daarvan zijn er nogal wat geweest. Voor 1956 wisselde die functie – als een soort corvee – jaarlijks onder de hoogleraren.

Sleutel

De sleutel tot het raadsel lag nota bene in het archief van de universiteitsbibliotheek. Daar bevinden zich de oude nummers van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. En in het novembernummer van jaargang 34 staat een verslag van het afscheid van professor Becking van de Landbouwhogeschool. Het is dan oktober 1962.

Becking in 1956

Becking werd na de oorlog in 1946 hoogleraar in Wageningen. Hij was toen al ruim over de vijftig en had er al een heel werkzaam leven op zitten in Nederlands-Indië. Becking werd in 1890 geboren in Soerabaja, als de jongste van drie broers. Hij studeerde van 1908 tot 1912 bosbouw in Wageningen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, een voorloper van de WUR.

Hoofdinspecteur

Na zijn studie ging Becking terug naar zijn geboortegrond en schopte het daar tot hoofdinspecteur van de Dienst van het Boswezen. In 1929 keerde hij tijdelijk terug naar Wageningen om te promoveren. Na de oorlog bleek er geen toekomst meer voor hem in Nederlands-Indië en vertrok hij met zijn gezin definitief naar Nederland. Daar werd hij hoogleraar aan de Landbouwhogeschool.

Dat Becking de gezochte persoon is, staat onomstotelijk vast. Het bosbouwtijdschrift meldt dat hem een kunstwerk van de schilder F.J.D. Boers is aangeboden. Het schilderij is gesigneerd door Boers.  

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.