Column Guido Camps: Quiet quitting

Column
Opinie
Werknemers kiezen ervoor om minder ongewaardeerd of onbetaald werk op te pakken.
hand, nummers, rad van fortuin,

Loterij kent beurzen toe aan zeven onderzoeksprojecten

Wetenschap
Fonds verdeelt 1,1 miljoen euro aan onderzoeksgeld via loting.

Feedbackronde Erkennen & Waarderen zit erop

Organisatie
De commissie komt in januari met een nieuw voorstel aan de raad…

Groen licht voor nieuw herkansingsbeleid

Organisatie
De medezeggenschap stemt in met het terugbrengen van het aantal herkansingen.

‘Deze tanker moet zijn koers iets veranderen’

Organisatie
Interview Sjoukje Heimovaara, nieuwe contouren worden zichtbaar.

RvB wil naar één herkansing per vak per jaar

Organisatie
Student
Momenteel kunnen studenten een tentamen twee keer herkansen per collegejaar.

Herkansingsbeleid na jaren discussie in stemming bij medezeggenschap

Organisatie
Bestuur wil zomerherkansingen vervroegen en het aantal herkansingen beperken.

Herkansingen ter discussie

Organisatie
Verdieping
‘Studenten en docenten moeten de loopgraven uit en samen optrekken.’
De hall of fame van Cambridge University

Extra onderwijsgeld: ‘Positief, maar het kan simpeler’

Opinie
Organisatie
Meer budget voor hoger onderwijs: de plussen en minnen van de plannen.

Studie naar werkdruk in de ijskast

Organisatie
Aankondiging studie leidde tot ophef over privacy en noodzaak.