Arbeidsinspectie: universiteiten schieten tekort in zorg voor gezonde en veilige werkomgeving

Organisatie
'Maatregelen zijn te weinig gericht op wegnemen van onderliggende oorzaken.'
twee stekkers in een geel vlak

Ingezonden brief: ‘Met AI nog efficiënter naar een burn-out?’

Opinie
Onderzoeker Edwin Foekema wil de tijdwinst die AI oplevert goed gebruiken.

Column Guido Camps: Quiet quitting

Column
Werknemers kiezen ervoor om minder ongewaardeerd of onbetaald werk op te pakken.
hand, nummers, rad van fortuin,

Loterij kent beurzen toe aan zeven onderzoeksprojecten

Wetenschap
Fonds verdeelt 1,1 miljoen euro aan onderzoeksgeld via loting.

Feedbackronde Erkennen & Waarderen zit erop

Organisatie
De commissie komt in januari met een nieuw voorstel aan de raad…

Groen licht voor nieuw herkansingsbeleid

Organisatie
De medezeggenschap stemt in met het terugbrengen van het aantal herkansingen.

‘Deze tanker moet zijn koers iets veranderen’

Organisatie
Interview Sjoukje Heimovaara, nieuwe contouren worden zichtbaar.

RvB wil naar één herkansing per vak per jaar

Organisatie
Student
Momenteel kunnen studenten een tentamen twee keer herkansen per collegejaar.

Herkansingsbeleid na jaren discussie in stemming bij medezeggenschap

Organisatie
Bestuur wil zomerherkansingen vervroegen en het aantal herkansingen beperken.

Herkansingen ter discussie

Organisatie
Verdieping
‘Studenten en docenten moeten de loopgraven uit en samen optrekken.’