Column Guido Camps: Erkennen en waarderen

Veel jonge wetenschappers willen stoppen. Maak voort met ‘erkennen en waarderen’
Tekst: Guido Camps

Ik ken inmiddels veel, vooral jonge, wetenschappers die het in het huidige systeem niet zien zitten om verder op te klimmen. De werk- en publicatiedruk wegen zwaar, helemaal in combinatie met de steeds groter wordende uitdaging om funding te vinden, zeker in deze coronacrisis. Ik hoor er meer en meer die er gewoon mee willen stoppen.

De enige reddingsboei die deze verzuipende academici krijgen toegeworpen als zij hier over klagen, is het dossier Erkennen en waarderen waar WUR al enige tijd aan werkt. In november 2019 hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers gepubliceerd.

Zoveel moeite hebben om te bedenken hoe je je werknemers wilt erkennen en waarderen, is ook een signaal

Het idee is dat er een bredere waardering komt voor het werk van de wetenschapper en dat er ‘minder nadruk komt op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt’.

Dit rapport uit 2019(!) heeft in Wageningen geleid tot een commissie die op basis van een enquête uit april 2021 een presentatie gaat geven in december 2021. Volgens de uitnodiging zal er dan naast de resultaten van de enquête ook een voorstel zijn over ‘hoe nu verder te gaan aan de hand van proposities. We kijken ernaar uit om de resultaten en de volgende stappen met jou te bediscussiëren om te komen tot een verbeterde benadering van erkennen en waarderen binnen WU’.
De vraag is hoe snel dit kan leiden tot echte aanpassingen.

Deze traagheid is een gevaarlijke gok van de universiteit op het moment dat andere universiteiten wel stappen hebben ondernomen, de arbeidsmarkt historisch krap is en de werkdruk alleen maar verder oploopt. Als je zoveel moeite hebt om te bedenken hoe je je werknemers wilt erkennen en waarderen, is dat ook een signaal. Kom op WUR, maak je naam als beste universiteit voor studenten ook waar voor je werknemers.

Guido Camps (37) is dierenarts en postdoc bij Humane Voeding. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.