Per fly-over naar de campus

Een fraaie animatie toont de toekomstige campus-entree bij de Bornsesteeg.
Illustratie Provincie Gelderland

Na jaren van plannenmakerij, discussie en controverse ligt er eindelijk een plan voor de aanpak van de wegen rondom de campus. Een animatie wekt de papieren plannen bovendien tot leven. De door de provincie gemaakte animatie begeleidt het zogeheten ‘voorontwerp van het inpassingsplan’. De echte knopen worden naar verwachting tegen de zomer doorgehakt.

Wat de toegankelijkheid van de campus betreft springen twee zaken in het oog. Voor het verkeer op de Mansholtlaan verdwijnt de rotonde bij de hoofdtoegang naar de campus. De rotonde wordt vervangen door stoplichten. Dat moet de filevorming op de Mansholtlaan tegengaan. Fietsers van en naar de campus kunnen zonder hulp van goedwillende automobilisten de Mansholtlaan kruisen.

Verkeerslichten vervangen de rotonde bij de entree naar de campus

Voor fietsers vanuit de stad moet een fly-over bij de Bornsesteeg de toegang naar de campus fors verbeteren. De bestaande kruising met stoplichten verdwijnt. Verkeer op de Nijenoord Allee gaat onder de fly-over door. De fly-over wordt ingericht als fietsstraat, wat betekent dat de auto tweede viool speelt en de fietser voorrang heeft.

Dubbele rijstroken

Fietsen langs de Nijenoord Allee kan straks maar aan één zijde. Vanaf de Bornsesteeg naar het westen langs de noordkant, in oostelijke richting aan de zuidkant. Ook langs de Mansholtlaan is in de toekomst nog maar aan één kant een fietspad. Dit brede pad komt aan de oostkant van de weg. De ruimtewinst is nodig voor het verdubbelen van het aantal rijstroken.

Het voorontwerp van het plan wordt op woensdag 26 januari in een online bijeenkomst toegelicht voor het publiek. Belangenpartijen zijn een dag eerder aan de beurt. Voor de zomer volgen inspraakrondes op het definitieve ontwerpplan, waarna de politiek zich over de plannen uitspreekt. Op zijn vroegst eind dit jaar kan de schop de grond in. De uitvoering duurt tot zeker 2025.   

Lees ook:

  

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.