Enquête over auto-georiënteerde campus mondt uit in nieuw initiatief

Aversie tegen nog meer asfalt; ‘van wie is publieke ruimte?’
Lego-fietser in Lego-landschap Uit de enquête spreekt volgens de studenten een duidelijke voorkeur voor minder auto-georiënteerde oplossingen. Foto Alan Hardman via Unsplash

De auto-georiënteerde inrichting van de campus en het campusverkeer staan ter discussie – bij de aftrap van Scientist4Future vorige week, maar zeker ook bij de studenten die afgelopen zomer op de parkeerplaats voor Lumen aandacht vroegen voor de asfaltrijke insteek van Beter Bereikbaar Wageningen. Hoe ging dat verder?

De enquête die de studenten destijds verspreidden, met vragen over de toekomst van mobiliteit en de publieke ruimte in en om de campus, is inmiddels afgesloten en geanalyseerd. Het onderzoek is niet wetenschappelijk aangepakt, nuanceren de studenten, maar de uitkomsten zeggen wel iets.

Niet duurzaam

Bijna zeshonderd mensen vulden de vragenlijst in, waarvan 29 procent WUR-medewerkers en 59 procent studenten. Slechts een op de vijf ziet graag dat de plannen van Beter Bereikbaar Wageningen verder worden uitgewerkt, terwijl drie op de vijf ze het liefst geannuleerd zien worden. Verder vinden bijna vier op de vijf dat de voorgestelde invulling van Beter Bereikbaar Wageningen niet past bij het duurzame karakter van de universiteit en de stad. Ook maakt de enquête duidelijk dat veel ondervraagden zich zorgen maken over wat Beter Bereikbaar Wageningen betekent voor de gezondheid van omwonenden, de veiligheid op straat, de ecologie en de leefbaarheid van Wageningen en de campus.

De enquête legt daarnaast een grote behoefte bloot aan beter openbaar vervoer. 71 procent van de respondenten geeft aan dat het openbaar vervoer dé grote uitdaging is voor mobiliteit in Wageningen. Met name de verbinding naar Ede-Wageningen wordt als slecht ervaren, zowel met de bus als op de fiets. Ook automobilisten zien het openbaar vervoer graag verbeteren: zij voelen zich vaak gedwongen om de auto te nemen.

Actiegroep Nieuwe Mobiliteit

Masterstudenten Jacco Bontekoe (Land Use Planning) en Mayra van der Vrande (Biologie) willen het niet hierbij laten. Op hun initiatief is de ‘Actiegroep Nieuwe Mobiliteit Wageningen’ inmiddels een feit, om daarmee ook een discussie op gang te brengen over de vraag van wie de publieke ruimte eigenlijk is. Bontekoe: ‘Op dit moment laten we ons vooral leiden door verkeersmodellen, maar uit de reacties op onze enquête blijkt dat er veel animo is om een nieuwe, duurzame, groene en leefbare weg in slaan. Als we echt iets willen veranderen, hebben we nieuwe, gedeelde waarden nodig over het inrichten en gebruik van de publieke ruimte, plus een visie waar we naartoe kunnen werken.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.