Tweede Techrede door 4TU-studenten

Verduurzaming van voedsel- en landbouwsysteem lukt alleen als boeren er niet alleen voor staan.
Techrede 4TU 2021 Studenten van de vier TU’s hielden de tweede Techrede, bijgewoond door onder anderen prins Constantijn van Oranje en Louise Fresco.

Studenten van de vier Nederlandse technische universiteiten hielden gisteren de tweede Techrede, waarin ze hun vervolgstappen uit de doeken deden om met technologie maatschappelijke transities te versnellen. Er zijn volgens hen kortere ketens nodig tussen producent en consument, omdat dat meer bewustwording bij de consument en betere marges voor de boer oplevert.

Tekst: Marieke Enter

De Techrede 2021 borduurde (logisch…) voort op die van vorig jaar, waarin de studenten een oproep deden aan politiek en bedrijfsleven om technologische innovaties hoog op de agenda te zetten, om zo de transities te versnellen die onmisbaar zijn voor een duurzame, veilige en veerkrachtige samenleving. Ze benoemden vijf terreinen waarop dringend grote veranderingen nodig zijn: energie, circulaire economie, digitale veiligheid, zorg en last but not least voedsel en landbouw.

Afgelopen jaar benutten de studenten, onder wie WUR-student Job Brom en WUR-alumnus Fons Janssen, om grondig te verkennen welke veranderingen precies nodig zijn, welke belemmeringen in de weg staan en wat en wie ervoor nodig is de benodigde verandering tóch voor elkaar te krijgen. Dat resulteerde in een aantal concrete actiepunten die de studenten, die zich inmiddels Aanjagers van Technologie noemen, gisteren presenteerden in de Techrede.

Melktap

Dat het huidige voedsel- en landbouwsysteem onhoudbaar is, behoeft volgens de Aanjagers geen verder betoog. Maar verduurzaming van de sector lukt alleen als boeren er niet alleen voor staan, aldus de Techrede. Die bepleit kortere ketens tussen producent en consument, omdat dat meer bewustwording bij de consument en betere marges voor de boer oplevert. Om dat concreet handen en voeten te geven, is het idee om in supermarkten melktaps te plaatsen met melk van lokale boeren kunnen tappen, gepasteuriseerd en wel. Volgens agrotechnologiebedrijf Lely, aanwezig bij de Techrede, een uitdagend maar niet onuitvoerbaar idee – ze hebben toegezegd de Aanjagers te helpen bij de realisatie.

Squads

De andere actiepunten voor de andere Techrede-thema’s zijn onder meer een ‘waterstofschap’ om de bijl te zetten in de logge, vaak achterhaalde wet- en regelgeving die veelbelovende waterstofinnovaties belemmert, een tijdelijk ‘preventientje’ om financiële speelruimte te creëren waarmee het Nederlandse zorgstelsel de switch kan maken naar een preventie-gebaseerde aanpak en een meer homogenere samenstelling van kunststof verpakkingen en een betere traceerbaarheid van de gebruikte plastics, zodat hergebruik eenvoudiger wordt. Als laatste werden gisteren de ‘cybersecurity squads’ aangekondigd, speciale teams die zowel moeten zorgen voor genoeg basiskennis bij de bevolking als voor voldoende arbeidskrachten om Nederland cyberveilig te houden.

Internationaal

De Techrede werd live en online bijgewoond door een aantal bekende gezichten, onder wie prins Constantijn van Oranje en WUR-bestuursvoorzitter (en voorzitter van de 4TU-federatie) Louise O. Fresco. Van Oranje liet weten ‘niet alleen de frustratie, maar ook de hoop voor een betere toekomst volledig te delen met de studenten’. Fresco, die benadrukte dat de 4TU-universiteiten honderd procent achter de Techrede staan, prees een ander aspect: ‘Fantastisch, de energie die hier uit spreekt. Dit zijn jonge mensen en het gaat om hún toekomst.’ Na afloop wilde ze de studenten nog één puntje meegeven: de internationale dimensie. ‘Wat kunnen we in Nederland ontwikkelen om als voorbeeld te dienen voor het buitenland; om ook internationaal te inspireren?’ Volgend jaar wordt dat ongetwijfeld vervolgd.

De Techrede 2021 is online terug te kijken via het YouTube-kanaal van de Aanjagers van Technologie; op de site van de 4TU-federatie staat een tekstuele terugblik.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.