‘WUR moet meer investeren in de stad’

Geert van Rumund vertrekt na 16 jaar als burgemeester van Wageningen.
Foto: Guy Ackermans

Geert van Rumund was bijna 16 jaar burgemeester van Wageningen. Burgervader van de ‘campus Wageningen’, zoals hij het ziet. Begin deze week nam hij afscheid.

Als u dit leest, is Geert van Rumund – één van de langst zittende burgemeesters in dit land – met pensioen. Wageningen is zijn eerste en laatste klus als burgervader. Na zijn tijd als wethouder in Nijmegen wilde hij graag burgemeester worden van een niet al te grote gemeente. ‘Een gemeente met een schaal en een omgeving die ik snap, waarvan ik de volksaard kan invoelen. Ik kom zelf uit Zevenaar.’

En toen kwam Wageningen voorbij. De hoofdprijs?

‘Dat kun je wel zeggen. Wageningen is een geweldige stad om burgemeester van te zijn. Het heeft een academische wereld, die ik kende uit Nijmegen, de intimiteit van een klein stadje met zijn tradities en cultuur van de authentieke Wageningers en het is de Stad der Bevrijding.’

We hebben hier een enorme rijkdom dankzij WUR

In uw tijd is WUR uit de stad en naar de huidige campus getrokken. Is dat jammer?

‘Dat zou ik zo niet zeggen. Mijn stelling is dat de stad één grote campus is. In kleine universiteitssteden zijn stad en campus zo met elkaar verweven dat je niet van een afzonderlijke campus kunt spreken.’

Is dat niet ten koste van de levendigheid in het centrum gegaan?

‘Dat is ontegenzeggelijk zo en ik ben heel blij dat de studentenverenigingen wel in het centrum zitten. Maar het is de redding van de universiteit geweest. Toen ik hier begon was het aantal eerstejaars op een dieptepunt beland. Ik kon bij de AID op Duivendaal alle nieuwe studenten persoonlijk de hand schudden. Nu sta ik op een groot podium tweeduizend nieuwe studenten toe te spreken. Je kunt eigenlijk zeggen dat sinds mijn komst die studentenaantallen zijn gestegen. Grapje. Wat ik wel erg betreur, is dat WUR de Aula heeft losgelaten. Een promotie of inauguratie in zo’n iconisch gebouw in het centrum van de stad is iets speciaals.’

Is de relatie met WUR veranderd in uw periode als burgemeester?

‘Die relatie is verbeterd. Uit een rekenkameronderzoek van een jaar of acht geleden bleek dat de verbinding tussen het bestuur van de gemeente en WUR beter moest. Daar is door beide partijen aan gewerkt. Met jaarlijkse bezoeken over en weer, met uitgebreide presentaties over tal van zaken en open gesprekken. We werken samen aan een stadsagenda. Op persoonlijk niveau kunnen we elkaar makkelijk vinden, zonder elkaar te overvragen. Ik ben er positief over, maar er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen.’

Zoals?

‘WUR zou meer betrokkenheid kunnen tonen met de symboliek van Wageningen als Stad der Bevrijding. Meer dan in andere gemeenten moet je je hier realiseren dat vrijheid, veiligheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Mijn oproep aan WUR is om die waarden meer te adresseren. WUR moet zijn nek daar meer voor uitsteken. Hoe? Door mee te doen en denken over hoe je het thema vrijheid inhoudelijk kunt voeden. Door menskracht en geld beschikbaar te stellen en door zich aan te sluiten bij de Stichting 45. Dan straal je uit dat je de titel Stad der Bevrijding ook als WUR belangrijk vindt.’

Is WUR teveel op zichzelf gericht?

‘Bij WUR is te weinig kennis van lokale beleidsthema’s. WUR heeft een ambitieuze agenda en toekomstvisie. Maar je maakt ook onderdeel uit van een stad met een eigen geschiedenis. WUR zou meer mensen moeten hebben die geworteld zijn in de stad en meer aandacht hebben voor dingen die in de stad gebeuren. WUR moet meer investeren in de stad. Als WUR iets wil realiseren, heeft het de stad nodig. Als de universiteit alleen maar de eigen agenda uitvoert, roept dat weerstand op en worden dingen moeilijker te realiseren. Je hebt wederzijds commitment nodig en moet elkaar aanvoelen.’

Bij WUR is te weinig kennis van lokale beleidsthema’s

Uit een recent rapport van Neo Observatory blijkt hoe groot de economische impact van WUR op Wageningen is. Is dat een probleem?

‘Tegen criticasters die vinden dat WUR veel te machtig en overheersend is, zeg ik altijd dat we heel blij moeten zijn met WUR en wat daar allemaal gebeurt. We hebben hier een enorme rijkdom dankzij WUR. In tijden van economische crisis zijn er nooit grote dalen, omdat er zoveel mensen bij WUR werken. Ja, de kloof tussen rijk en arm wordt er door de groei van WUR niet minder op. Maar we zijn, mede dankzij WUR, ook een sociale links georiënteerde gemeente, die veel aandacht heeft voor mensen die het minder goed hebben.’

Wat geef je jouw opvolger als advies mee?

‘Houd je ogen open en luister. Toon veel empathie en belangstelling. Wees benaderbaar. Je moet het vertrouwen van de stad winnen. Pas als je burgemeester bent zowel voor stad als universiteit, kun je oogsten. Als die balans er niet is, loop je een risico.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.