Van twee kanten: Om ons voedselsysteem circulair en duurzaam te maken moet het roer om.

Opinie
Wetenschap
Dat is te lezen in de nieuwe toekomstvisie van hoogleraar Imke de Boer (zie kader). De visie is opgesteld door boeren en een groep onderzoekers.…

Ophef over onderzoeksfinanciering

Wetenschap
Wetenschappers verontwaardigd dat het "zwarte-gatproject" alsnog geld krijgt.