Open dag De Marke: warm welkom

Organisatie
Animo voor open dag agro-innovatiebedrijf wel wat getemperd door nazomerse hitte.

Schijf van Vijf nog niet circulair

Wetenschap
Herziening van voedselrichtlijn kan een kwart CO2-emissies besparen.

De ene kringloopboer is de andere niet

Wetenschap
Sturen op efficiëntie en recycling is wat anders dan een alternatieve productieketen.

Koekjesresten voor kippen en groenteafval voor varkens

Wetenschap
In de kringlooplandbouw hebben kippen, varkens, koeien en vissen elk een specifieke…

Imke de Boer en Evelien de Olde winnen Rockefeller Food Prize

Wetenschap
Ze schreven een visie voor een duurzaam voedselsysteem in Nederland.

Op bezoek bij drie innovatiewerkplaatsen: Samen de kringlopen sluiten

Verdieping
Wetenschap
Het ministerie van LNV heeft niet één blauwdruk voor de gewenste kringlooplandbouw.…
No image available

‘Diepgaande veranderingen nodig voor kringlooplandbouw’

Opinie
Een ingezonden brief over kringlooplandbouw door dr.ir. Toon van Eijk.

Voedseltransitie WUR: ‘Brede vragen stellen over voedselsysteem’

Organisatie
Welke veranderingen moet Wageningen doorvoeren om beter bij te dragen aan de…

‘Hightechlandbouw kan ook circulair zijn’

Wetenschap
Minister Carola Schouten presenteerde deze week het Realisatieplan voor de kringlooplandbouw. Ze…

Schouten kondigt nieuwe wetgeving aan in kringloopplan

Wetenschap
Het Realisatieplan kringlooplandbouw van minister Schouten is geen blauwdruk voor kringlooplandbouw. Het…