Imke de Boer en Evelien de Olde winnen Rockefeller Food Prize

Ze schreven een visie voor een duurzaam voedselsysteem in Nederland.
Imke de Boer, foto Maurits Giesen

De Boer en De Olde, werkzaam bij de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen, schetsen de contouren van een gezond en circulair voedselsysteem in Nederland in 2050, getiteld ‘Re-routing the Dutch Food System; from more to better’. De Rockefeller Food System Vision Prize bedraagt 150.000 dollar.

10 Winnaars

Ruim dertienhonderd teams dienden een voorstel in bij de Rockefeller Foundation om een visie te schrijven. Die selecteerde in maart dit jaar 79 teams om het voorstel uit te werken, waaronder de Wageningse teams van Imke de Boer en Marian Stuiver. Team-De Boer is een van de tien winnaars. Hun visie kwam tot stand in overleg met boeren en natuurorganisaties.

Herontwerp

Ze pleiten voor een herontwerp van het Nederlandse voedselsysteem, waarin alle gewassen door mensen worden gegeten en waarin niet langer, zoals nu, 40 procent van de akkerbouw is bestemd voor veevoer. De Nederlandse veestapel wordt louter gevoed met gras en voedselresten. Koeien grazen in een kruidenrijk grasland, varkens wroeten in de modder en kippen nemen een stofbad.

Zeekraal

Ook bepleiten ze een toename van stadslandbouw waarbij op kleinschalig niveau groenten en fruit worden verbouwd en meer voedsel als zeekraal en lamsoor van zilte gronden langs de kust en zeewier uit de kustwateren. Daarbij verbeteren de voedselproducenten de biodiversiteit, houden ze de bodem gezond en gebruiken ze geen pesticiden meer. Gevolg van hun visie is een krimp van de intensieve varkens- en pluimveehouderij in Nederland en een flinke afname van de voedselexport.

Mentoren

De Boer en De Olde gaan het prijzengeld gebruiken om ‘echt stappen te zetten naar een gezond en duurzaam voedselsysteem’ met hun team van boeren en natuurorganisaties waarmee ze samenwerken. Ze worden hierbij de komende tijd ondersteund door een grote groep mentoren van de Rockefeller Foundation. Een herontwerp van het voedselsysteem is volgens de initiatiefnemers alleen mogelijk als alle actoren in het voedselsysteem hun steentje bijdragen. Met het afronden van dit finaletraject kunnen de tien teams nog eens 50.000 dollar verdienen.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.