‘Dierresten wil je niet verwerken in korte kringlopen’

Wetenschap
Aanhangers van kringlooplandbouw willen graag alle dierresten verwerken in veevoer om zoveel mogelijk dierlijke eiwitten te benutten.

Spontane embryo-ontwikkeling handig voor plantenveredelaars

Wetenschap
Plantenveredelaars kruisen graag zoveel mogelijk gunstige eigenschappen in een voedselgewas.

Test voor klimaatvriendelijk veevoer met zeewier

Wetenschap
Koeien op de Dairy Campus van WUR gaan een rantsoen met zeewier…

Dies zoomt in op technische snufjes voor ecologen

Wetenschap
Ecoloog David Coomes gaat tijdens de dies op 11 maart uitleggen hoe…

Diesspreker Rory Wilson ziek, ecoloog David Coomes vervangt hem

Organisatie
De Britse plantenecoloog David Coomes neemt de honneurs waar.

Edward Huijbens onderzoekt de klimaatimpact van toerisme

Wetenschap
Edward Huijbens, een IJslander met Amsterdamse roots, is de nieuwe hoogleraar Culturele…

Temmer van het antibioticamonster

Verdieping
Wetenschap
De Nederlandse veehouderij droeg tien jaar geleden als grootverbruiker van antibiotica volop…

Regiocentrum Yerseke verlengt samenwerking met schelpdiersector

Wetenschap
Het regiocentrum van WUR in Yerseke heeft zijn samenwerking met de Zeeuwse…

Diesspreker Rory Wilson: pionier in het zenderen van wilde dieren

Wetenschap
De Britse veldecoloog Rory Wilson is de keynotespreker tijdens de dies natalis…

Waarom spoelden toch al die dode zeekoeten aan?

Wetenschap
Mardik Leopold van Wageningen Marine Research heeft vandaag onder grote belangstelling van…