Etalage voor nature-based solutions

Interesse in nature-based solutions neemt snel toe; catalogus geeft houvast.
De catalogus behandelt in totaal tien categorieën nature-based solutions. Iconen van zes van de in totaal tien categorieën nature-based solutions die de catalogus behandelt. Illustraties Menno Diersmann

Wageningen Environmental Research heeft recent een catalogus uitgebracht over op de natuur gebaseerde oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Die uitgave is niet alleen een soort etalage, maar staat ook nadrukkelijk stil bij de praktische aspecten van de nature-based solutions. Medesamensteller Daan Verstand ziet er een mooie opmaat in naar de aanstaande start van Groeifondsprogramma NL2120.

Er zijn allerlei opties om de natuur in te zetten bij belangrijke maatschappelijke opgaven. Denk aan schelpdierbanken als extra kustbescherming of aan verhoging van de grondwaterstand om CO2-emissies te verminderen. Maar welke maatregel past het best in welke context? En hoe zit het met de praktische aspecten, mogelijke keerzijdes en niet te vergeten het kostenplaatje? Op dat soort vragen geeft de catalogus antwoord.

Natuurlijk systeem leidend

De uitgave is geordend op basis van tien verschillende categorieën nature-based solutions, de term die de catalogus gebruikt. Verstand, onderzoeker Climate Resilience: ‘Hopelijk bieden we hiermee bruikbare inzichten in de verscheidenheid, voordelen en voorbeelden ervan.’

De catalogus borduurt min of meer voort op het eerder verschenen vergezicht van het groene Nederland in 2120 en de daaraan verwante schets van de Nederlandse stad van 2120, met Arnhem als concreet voorbeeld. Beide toekomstbeelden gaan uit van een situatie waarbij het natuurlijke systeem leidend is, met ruimtelijke keuzes en oplossingen die op de natuur geënt zijn. Die benadering slaat aan: de interesse in nature-based solutions neemt snel toe. De catalogus beoogt daar meer houvast voor te geven.

Beleidsmakers

De publicatie richt zich vooral op beleidsmakers, meldt de inleiding. Verstand nuanceert dat enigszins: ‘Het is altijd een lastige vraag voor wie je zo’n publicatie nou precies samenstelt.  We merken dat gemeenten, provincies en waterschappen druk bezig zijn om de mogelijkheden van nature-based solutions te onderzoeken. Maar de catalogus is zeker ook bedoeld voor geïnteresseerde private instanties, zoals ingenieursbureaus en gebiedsontwikkelaars.’

Hoewel de catalogus sterk is gestoeld op de Nederlandse context, is een Engelstalige versie inmiddels in de maak: ook internationaal bestaat veel interesse in deze materie.

Groeifonds-programma

De inhoud van de catalogus is vooral op overzichtsniveau, legt Verstand uit. ‘Met twee pagina’s per oplossingscategorie kun je niet erg de diepte in. De meerwaarde zit hem juist in de breedte, om te tonen en structureren wat er allemaal is.’ Partijen met behoefte aan diepgaande informatie worden binnenkort op hun wenken bediend, als het kennis- en innovatieprogramma NL2120 van start gaat. Dat is toebedeeld met 110 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds en heeft als doel om kennis en inzichten bloot te leggen die nodig zijn om natuurinclusieve oplossingen grootschalig te kunnen toepassen. ‘Daarbij gaan we bijvoorbeeld heel nauwkeurig van afzonderlijke nature-based solutions de effecten monitoren en kwantificeren’, verduidelijkt Verstand. Het programma gaat op 1 mei van start.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.