Vertegenwoordiging jonge wetenschappers zoekt versterking

Organisatie
‘We geven gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over de tenure track, een heet hangijzer.’
Erkennen en waarderen illustratie

‘Beoordeling door gelijken zou goed zijn’

Organisatie
De WUR-Council vindt dat het nieuwe Academic Career Framework nog niet af…