Matchmaking in de moestuin

Citizen science-project van CropMix onderzoekt beste gewascombinatie met veldboon.
Moestuinen vormen een geschikte context voor de zoektocht naar de beste gewascombinaties. Foto Shutterstock

Onderzoeksprogramma CropMix roept voor komend teeltseizoen de hulp in van moestuiniers. Hun bevindingen moeten helpen een antwoord te vinden op een van de meest brandende vragen van stroken- en andere vormen van mengteelt: welke gewassen gaan het beste samen? De eerste 150 aanmeldingen zijn al binnen.

Met 10 miljoen euro vanuit de Nationale Wetenschapsagenda onderzoekt CropMix hoe gewasdiversiteit, in casu strokenteelt, kan helpen om de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem te versnellen. Het programma kijkt zowel naar de agro-ecologische als naar de economische en sociaal-maatschappelijke aspecten: wat betekent strokenteelt op de akker, in de productieketen, in de winkel? 

Bonen

Een van de basisprincipes van stroken- en andere vormen van mengteelt is dat uitgekiende gewascombinaties gebruik van pesticiden overbodig maken. Maar welke combinaties werken het beste, en onder welke omstandigheden? Ervaringen van moestuiniers kunnen helpen die vraag te beantwoorden. Want juist in moestuinen groeien vrijwel altijd verschillende gewassen naast en door elkaar.

CropMix start daarom een citizen science-experiment. Moestuiniers wordt gevraagd minimaal twee gewascombinaties te verbouwen: tuinboon (of veldboon, zoals akkerbouwers zeggen) met pompoen, plus tuinboon met een gewas naar keuze. De bonenoogst wordt gekwantificeerd door het aantal peulen en erwten te tellen. Coördinator Yvonne Florissen: ‘Dat is een zuiverder ijkpunt dan het oogstgewicht, want de ene moestuinier oogst z’n tuinboontjes eerder dan de ander. Smaken verschillen nou eenmaal.’

Meedoen

Eind november is de werving gestart via een oproep in het tijdschrift van moestuiniersbond AVVN. Iedere moestuinier die komend jaar minstens 4 m² ter beschikking heeft, kan meedoen – ongeacht de mate van ervaring. Ook de bodemsoort doet er niet toe. Florissen: ‘Een van de pluspunten van zo’n citizenscience-project is juist dat het resultaten oplevert uit heel Nederland, met uiteenlopende groeiomstandigheden.’

Moestuinierende WUR-medewerkers en -studenten zijn ook welkom om mee te doen. Tot 21 december kun je je interesse kenbaar maken. CropMix zorgt voor de (biologische) pompoen- en tuinboonzaden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.