Bieten houden niet van quinoa

Wetenschap
Onderzoekers testen bij Unifarm met strokenteelt en pixelsystemen de interactie tussen verschillende rassen van negen gewassen.

Urgentie op de akker

Wetenschap
10 miljoen uit de Wetenschapsagenda naar onderzoek gewasdiversiteit.

Strokenteelt werkt ook op Mars

Wetenschap
De jongste proeven op marsbodem wijzen op een hogere productie.