Aftrap Scientists4Future Wageningen

Initiatiefnemers en ‘early adopters’ willen zorgen kanaliseren in daadkracht.
Post-its vol ideeen over de invulling van S4F Wageningen Mede-initiatiefnemer Geert Aarts met een flip-over vol ideeen voor S4F Wageningen. Foto Marieke Enter

Outreach-trainingen ontwikkelen voor wetenschappers die vaker de barricaden op willen. Ook: Wageningse wetenschappelijke kennis nadrukkelijker ontsluiten voor het maatschappelijke debat, zodat geen kostbare tijd verloren gaat aan vraagtekens over wat de feiten zijn. En: andere relevante initiatieven actief pluggen in de Wageningse community, zoals (actueel!) de petitie van universitair hoofddocent Jeroen Candel (zie kader onderaan). En natuurlijk ook de campus autoluw, natuurinclusief en vegetarisch zien te krijgen, plus alle (financiële banden) met de fossiele sector doorknippen.

Aan ideeën over de invulling van Scientists4Future Wageningen geen gebrek tijdens de oprichtingsbijeenkomst gisteren. Dik dertig mensen kwamen in persoon af op deze door universitair docent Ignas Heitkönig en onderzoekers Susanne van Donk en Geert Aarts geïnitieerde sessie; online was ook een aantal medewerkers en studenten van de partij. ‘Veel jonge mensen’, benoemde Heitkönig tijdens zijn openingswoordje.

Slagkracht

Nu de kop eraf is en de eerste ideeën geopperd, gaat het echte werk beginnen – met een stuurgroep en werkgroepen, maar vooral veel daadkrachtige vormen van samenwerking, zo zien de initiatiefnemers voor zich. Hoe die precies gestalte krijgen, moet binnenkort blijken. ‘We weten dat veel studenten, wetenschappers en ondersteunende medewerkers zich grote zorgen maken over de planeet’, aldus Aarts, die speciaal voor deze bijeenkomst vanaf Texel kwam. ‘Ons streven is dat de Wageningse Scientists4Future-groep zich ontwikkelt tot dé manier om die bezorgdheid om te zetten in slagkracht’, vult Van Donk aan.

Een volgende bijeenkomst, om de ideeën concreter gestalte te geven, wordt binnenkort gepland. Geïnteresseerde medewerkers of studenten die zich willen aansluiten, blijven van harte welkom. Aanmelden kan via de Teamsgroep van S4FWageningen of door Heitkönig een mailtje te sturen.

Over ‘de petitie van Candel
Niet onder de vlag van Scientists4Future Wageningen, maar wel met hun support: de petitie die Jeroen Candel is gestart om de Tweede Kamer en het kabinet ertoe te bewegen hun standpunt te herzien over een Europees voorstel voor een natuurherstelwet. ‘Helaas keerden zowel de Nederlandse minister van LNV als een meerderheid van de Tweede Kamer zich recent tégen het in deze wet voorgestelde verbod op natuurverslechtering’, schrijft Candel in zijn toelichting. Het gaat om de met 81 stemmen aangenomen motie van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, die het kabinet verzoekt zich maximaal in te zetten om dit verslechteringsverbod van tafel te halen, ‘zodat Nederland niet verder op slot komt te zitten’. Volgens Candel en de andere ondertekenaars is zo’n verslechteringsverbod juist hard nodig, ‘omdat politici anders korte termijn economische belangen steeds de voorkeur zullen geven boven natuurherstel en een fundamentele verduurzaming van de economie’. De petitie heeft inmiddels bijna 3500 ondertekenaars (stand van zaken woensdag 26 oktober 9.30 uur).

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.