Zomerherkansingen naar juli; nog steeds onbeperkt herkansen

Vanaf aankomend collegejaar zijn de zomerherkansingen in juli in plaats van augustus.
Foto Sven Menschel

Met dat voorstel van de raad van bestuur (RvB) gaat de medezeggenschap akkoord. Het tweede voorstel – het beperken van het aantal herkansingen waarvoor studenten zich mogen inschrijven per periode tot drie stuks – gaat niet door, omdat de medezeggenschap niet overtuigd is dat de werkdruk daarmee daadwerkelijk afneemt.

Op woensdag 29 juni gingen de RvB en de gemeenschappelijke vergadering (GV) met elkaar in gesprek over het voorgenomen besluit van de RvB. GV-voorzitter Jelle Behagel: ‘Het vervroegen van de zomertentamens vonden we een goed idee. De grote meerderheid van studenten en docenten kunnen zo langer onafgebroken op vakantie, studenten weten eerder of ze hun bindend studieadvies hebben gehaald en docenten krijgen langer de tijd om na te kijken. En de vervroeging kan ervoor zorgen dat minder studenten niet komen opdagen voor de tentamens. Bovendien zitten studenten in juli nog in een studeer-ritme, waardoor de kans dat ze de tentamens halen, toeneemt. Kortom: hiermee wint iedereen.’

Ook als het gaat om verlaging van de werkdruk is de vervroeging van de hertentamens een goed plan, zegt Behagel. ‘Wie hebben het meeste last van werkdruk? Medewerkers van tussen de dertig en vijftig. En wie hebben nu het meeste last van de zomerherkansingen, waarvoor ze hun vakantie moeten onderbreken? Ouders met schoolgaande kinderen.’ Volgens Behagel is het merendeel van de docenten blij met de vervroeging. ‘Komend collegejaar gaan we meten hoe het uitpakt.’

Beperken herkansingsmogelijkheden

Het tweede voorstel van de RvB hield in dat het aantal hertentamens waarvoor studenten zich per periode mogen inschrijven, beperkt zou worden tot drie. Momenteel is dat nog onbeperkt. Behagel: ‘De RvB argumenteert dat dit de werkdruk zou aanpakken, maar dat vinden wij geen overtuigend argument. Ongeveer 12 procent van de studenten schrijft zich in voor meer dan drie tentamens. Als je nu negen herkansers hebt, worden dat er acht. Je moet dan als docent nog steeds het tentamen maken, surveillanten regelen, enzovoort, je hoeft er alleen één minder na te kijken. Wij snappen dat de RvB iets wil doen aan de werkdruk, maar we zijn er niet van overtuigd dat dit daar de oplossing voor is.’

We kunnen dit niet langer laten liggen, daarvoor is de werkdruk te hoog

Arthur Mol, rector magnificus

Het bestuur moet dus op zoek naar andere oplossingen om werkdruk aan te pakken. Eén van de mogelijkheden is het beperken van het aantal tentamenmogelijkheden tot twee per vak per jaar. ‘Wageningen is de enige universiteit die drie toetsmogelijkheden per vak per jaar aanbiedt, bij alle andere universiteiten heb je er twee’, vertelt Behagel. ‘Dat inperken is iets wat docenten graag willen. Mogelijke voordelen zijn dat het academisch jaar misschien korter kan en dat dit écht werkdruk vermindert bij docenten. De vraag is alleen, wat betekent het voor studenten? Het zal moeilijker zijn om hen hierin mee te nemen.’

Langere vakantie

Rector magnificus Arthur Mol is ‘erg blij’ dat de zomerherkansingen worden vervroegd. ‘Ik denk dat dit voor het merendeel van de docenten en studenten goed nieuws is, omdat ze zo een langere aaneengesloten vakantie krijgen. Er zullen ook enkele docenten zijn die hier moeite mee zullen hebben, maar we hebben van tevoren goed naar hen geluisterd. Vooral de jongere docenten met jonge kinderen wilden dit graag.’

Voor het voorstel om het aantal herkansingsmogelijkheden per periode te beperken tot drie stuks, zag Mol weinig enthousiasme bij de GV. ‘Studenten willen geen herkansingen opgeven en docenten gaat dit voorstel eigenlijk niet ver genoeg, omdat het volgens hen weinig werkdrukvermindering oplevert. Daarom wilde de GV er niet in meegaan.’ Grote winst is volgens Mol dat de GV unaniem constateerde dat werkdruk bij docenten inderdaad een groot probleem is en dat het huidige herkansingenbeleid daar een belangrijke oorzaak van is. ‘We moeten dus toe naar een reductie van het aantal herkansingen,’ zegt Mol. ‘Voor het eerst is iedereen is het erover eens dat we daar dus iets aan moeten doen. Dat is winst.’

Nieuw voorstel in oktober

In oktober komt er een nieuw voorstel vanuit de RvB, dat erop neerkomt dat het aantal toetsmogelijkheden per vak daalt van drie naar twee per jaar. Mol: ‘Dat kan op twee manieren: een herkansing voor de eerste drie perioden in februari en voor de laatste drie perioden in juli of alle herkansingen alleen in juli en de februari herkansingsperiode eruit halen. In dat geval wordt het academisch jaar korter. We moeten nog uitzoeken of dat laatste mogelijk is.’

Mol gaat ervan uit dat de GV dan wel akkoord zal gaan met dit voorstel, ‘gezien de consensus dat het aantal herkansingen teruggebracht dienen te worden.’ Mocht dat voorstel toch sneuvelen in de medezeggenschap, betekent dat niet gelijk einde verhaal, aldus Mol. ‘We kunnen dit als RvB niet langer laten liggen, daarvoor is de werkdruk van docenten veel te hoog. Dit dossier duurt al vijf jaar. Als er geen instemming wordt gegeven, dan volgt een procedure naar de raad van toezicht, en – indien nodig – naar de geschillencommissie. We moeten als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen naar de docenten na vijf jaar zoeken van overeenstemming over werkdrukvermindering.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.
  1. Mijn P6-2 examen is/was altijd op 30 juni of 1 juli. Hoe zal het gaan met de resits begin juli? De druk op het razend snel nakijken en cijfers op tijd inleveren wordt dan wel groot. Waarom toch de resits niet naar eind augustus verplaatst zoals in het verleden, ook niet optimaal, maar beter te doen.

  2. Beste Arthur, ik denk dat het dossier niet 5 maar al 35 jaar duurt, dus ik ben erg blij dat de RvB verantwoordelijkheid wil nemen om hier eindelijk iets aan te doen. Veel succes!

  3. “… of alle herkansingen alleen in juli en de februari herkansingsperiode eruit halen. In dat geval wordt het academisch jaar korter.”

    Ja, dat is wat er MOET gebeuren. We bieden simpelweg te veel herkansingen aan. Dit is dramatisch voor de al veel te hoge werkdruk bij docent. En het is voor studenten ook niet goed. Het is niet incidenteel dat er slechts een handje vol slecht voorbereide studenten op een herkansing komen opdagen. Door minder herkansingen aan te bieden krijgen we als docenten meer ruimte in de agenda en is het voor de studenten duidelijk dat ze zich goed moeten voorbereiden en aanwezig moeten zijn op de herkansing.

    Ik hoop dat RvB en GV nu doorpakken!