Herkansingsbeleid na jaren discussie in stemming bij medezeggenschap

Bestuur wil zomerherkansingen vervroegen en het aantal herkansingen beperken.
Illustratie Valerie Geelen

Het aantal hertentamens waarvoor studenten zich mogen inschrijven gaat van oneindig naar drie en de zomerherkansingen zijn niet langer in augustus maar al in juli. Althans, dat wil de raad van bestuur (RvB); de medezeggenschap moet nog met het voorstel instemmen.

Het voorgenomen besluit van de raad van bestuur volgt na jarenlange discussies over WUR’s herkansingsbeleid; vooral docenten klagen over extra werkdruk door de soepele herkansingsregelingen bij WUR. Het voorstel om de hertentamens van augustus te verplaatsen naar juli, direct na periode 6, werd gedaan door de werkgroep Herkansingen.

Beleidsmedewerker Jetske ten Caat van de werkgroep: ‘Voorheen zou de herkansingsweek op 7 augustus 2023 beginnen. In het nieuwe voorstel begint die al op 12 juli, met eventueel op 27 en 28 juli nog mogelijkheden om tentamens van de tweede helft van periode 6 te herkansen. We willen docenten van deze periode daarmee de keuze geven: ga je snel nakijken en ben je eerder klaar?; of heb je meer nakijktijd nodig en geef je het hertentamen eind juli?’ De deadline om de cijfers in te leveren wordt voor alle hertentamens 15 augustus. ‘Het wordt ruimer, zodat docenten meer flexibiliteit krijgen en langer aan één stuk op vakantie kunnen.’

Van onbeperkt naar drie

Het voorstel om het aantal herkansingen per periode te beperken, komt vanuit rector Arthur Mol en onderwijsdecaan Arnold Bregt, vertelt Ten Caat. ‘Bregt maakte een rondje langs de kenniseenheden met het voorstel van de werkgroep om de zomerherkansingenperiode te vervroegen. Dat werd positief ontvangen, maar er was ook kritiek: alleen vervroegen verlaagt de werkdruk niet, daarvoor moet ook het aantal herkansingen per periode ingeperkt. Op dit moment kunnen studenten zich nog inschrijven voor een onbeperkt aantal herkansingen. Dat zou dus maximaal drie worden.’

Schrijnende gevallen

Overigens moeten er wel uitzonderingsmogelijkheden komen voor schrijnende gevallen, zegt Ten Caat. ‘Als jij aan de examencommissie kan uitleggen waarom jij vier hertentamens nodig hebt, dan moeten we daar ruimhartig mee omgaan.’ Ook de werkgroep Herkansingen discussieerde over het beperken van het aantal herkansingsmogelijkheden, maar kon het onderling niet eens worden. Ten Caat: ‘Via Mol en Bregt komt dat nu dus toch in het voorstel aan de RvB.’

Instemming

Op woensdag 29 juni buigt de GV (Gemeenschappelijke Vergadering), medezeggenschapsorgaan met daarin vertegenwoordigers van de studentenraad en de centrale ondernemingsraad) zich over het voorgenomen besluit van de RvB. De GV heeft instemmingsrecht, dus als dit orgaan zich niet kan vinden in het voorgenomen besluit, is het voorlopig van de baan. In de week na het overleg zal de GV middels een ‘formele brief’ aan de RvB reageren. Dan wordt duidelijk of het besluit wél, niet, of deels ‘definitief’ wordt. Overigens geeft Mol te kennen er bij het uitblijven van instemming verdere stappen zullen volgen ‘omdat de werkdruk van docenten serieus lager dient te worden’.

Naast de initiatieven van de werkgroep Herkansingen, kwam er ook een oproep tot actie van docenten Julia Diederen (Food Chemistry) en Jenneke Heising (Food Quality and Design). Zij stellen dat het huidige herkansingsbeleid een flinke bijdrage levert aan de toch al hoge werkdruk van docenten en dat het onacceptabel is dat daar niks aan gedaan wordt. In dit achtergrondverhaal lees je er alles over.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.