RvB wil naar één herkansing per vak per jaar

Organisatie
Student
Momenteel kunnen studenten een tentamen twee keer herkansen per collegejaar.

Eerste reacties op aanpassen herkansingenbeleid

Organisatie
Student
‘Goed nieuws’, maar vooral ook ‘terug naar de tekentafel’.

Zomerherkansingen naar juli; nog steeds onbeperkt herkansen

Organisatie
Student
Vanaf aankomend collegejaar zijn de zomerherkansingen in juli in plaats van augustus.