Waakhond van het ABP

WUR-onderzoeker Guido Camps wil in de adviesraad van het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
Illustratie Shutterstock

Er hangen nergens verkiezingsposters, laat staan dat er lijsttrekkersdebatten zijn. Maar belangrijk is het wel, zegt Guido Camps over de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP. ‘Het ABP is één van de grootste geldpotten in de wereld. Als je zoveel geld en dus macht hebt, is het extra belangrijk dat je goede besluiten neemt over waar je in investeert.

Het VO is een soort medezeggenschapsraad van het ABP. De raad bestaat uit 48 mensen die samen bijna drie miljoen leden van het ABP vertegenwoordigen. Op de kieslijst staan negen partijen, waaronder de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht (LvOP) van Camps. Op de LvOP, in lijstverbinding met Groen & Eerlijk (de eenvrouwsfractie van WUR-onderzoeker Fédes van Rijn) na zijn het allemaal vakbonden.  

Lijsttrekker

Voedingsonderzoeker Camps is lijsttrekker van de LvOP. De partij is met vijf van de huidige achttien zetels voor de nog werkende ABP-deelnemers een partij van betekenis. De overige zetels zijn voor de gepensioneerden (dertien zetels) en werkgevers (zestien). Zijn lijsttrekkerschap werd hem in de schoot geworpen. Een kritische column in Resource over het pensioenfonds bracht de LvOP op zijn weg.

Een crisis ligt altijd op de loer. Je moet dus heel voorzichtig zijn met een voorschot nemen op de toekomst

Guido Camps, lijsttrekker Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht

‘Toen ze mij vroegen lijsttrekker te worden, leek me dat een mooie kans’, zegt Camps. ’Het moment is ook belangrijk, nu net de nieuwe Pensioenwet wordt ingevoerd en het systeem op de schop gaat. Voor jongeren die net beginnen met werken, maakt het niet zoveel uit. Zij moeten nog pensioen opbouwen. Maar voor mensen die al hebben opgebouwd in het oude stelsel, is het een gevaarlijke stap. Als dat niet netjes gebeurt, kan het zijn dat je een stuk pensioen kwijt raakt.’

Zuinig zijn

De jongste geschiedenis leert volgens Camps bovendien dat zuinigheid geboden is. ‘Een crisis ligt altijd op de loer. Je moet dus heel voorzichtig zijn met een voorschot nemen op de toekomst. Je weet gewoon niet wat het rendement wordt van je beleggingen. Je moet zuinig zijn op wat er in kas is. Die zuinigheid is in het belang van de jongere generatie. De nieuwe wet drukt dat naar mijn mening te weinig uit.’

Daarnaast stelt Camps de duurzaamheid van de investeringen voorop. ‘Vooral ook dat dat inzichtelijk en controleerbaar is. Er zijn op dit moment te weinig toetsbare criteria. Je moet duurzaamheid in getallen kunnen vatten. Het is ons geld, wij willen weten wat daarmee gebeurt. Ik wil dat dat zo duidelijk mogelijk is; dat je het als deelnemer eenvoudig op de website kunt vinden.’

Informatie over de partijen en kandidaten is te vinden op de site van het ABP. Leden kunnen nog stemmen tot en met 24 april. Stemmen kan hier.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.