[no]WURries: Coronaruzie

‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn vriendengroep niet uit elkaar valt?’

Goed gesprek

‘In vriendengroepen bestaan altijd verschillen van mening en discussies, dat is juist verfrissend. Maar deze discussie is ingewikkeld. Vaak is iedereen overtuigd van zijn eigen gelijk. Een optie is om er eenmalig een goed gesprek met elkaar over te hebben, met respect voor elkaars standpunt. Laat iedereen zonder onderbreking of discussie zijn of haar standpunt toelichten. Spreek af dat jullie die standpunten respecteren. Vriendschap is te waardevol om te verbreken vanwege deze kwestie.’

Karen Zweers, secretaresse Consumptie en Gezonde Levensstijl

Onderwerp vermijden

Als vrienden om wie je geeft tegen bepaalde coronamaatregelen en het vaccineren zijn, is het de moeite waard om jezelf open te stellen en een keer aandachtig naar elkaars standpunten te luisteren. Om ruzies te voorkomen helpt het om je te realiseren dat er geen goede of foute meningen zijn. Als de constante confrontaties binnen jouw vriendengroep je teveel worden, geef dat dan eerlijk aan. Misschien denken anderen er ook zo over. Spreek dan af om bepaalde onderwerpen te vermijden wanneer jullie bij elkaar zijn.’ 

Yasmin Dijksterhuis, bachelorstudent Plantenwetenschappen

Verschillende aspecten

‘In deze complexe situatie spelen emoties, (culturele) achtergronden, normen en waarden en geloofsovertuigingen een rol. Niet iedereen vindt ieder van die aspecten even belangrijk. Toch heeft iedereen iets gemeen: zich veilig, gezien en gehoord willen voelen. Houd dat in gedachten en luister naar elkaars standpunten vanuit wederzijdse nieuwsgierigheid. Verplaats je eens in de ander; geen enkel perspectief is het juiste voor iedereen, wel voor het individu. Toon begrip voor elkaars standpunt, zonder dat je elkaar wilt overtuigen van jouw gelijk. Zo mag iedereen binnen je vriendengroep zijn wie hij is.’

Femma Roschar, coach Communication Skills and Personal Leadership

Betrouwbare informatie

Het is begrijpelijk dat zulke verhitte discussies binnen je vriendengroep vervelend zijn. Momenteel gaat er veel desinformatie rond over het vaccin en covid. Vraag je vrienden waarom zij precies twijfelen over het vaccin en wijs hen op betrouwbare informatie van de overheid of de WHO als ze daarvoor openstaan. Zo niet, maak dan duidelijk dat je de discussies in de groep vervelend vindt en stel voor dat jullie het onderwerp in zijn geheel vermijden.’

Jitske Spee, masterstudent Plant Sciences

Ruimdenkend maar kritisch

‘Goede vrienden zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. Scheid de meningen en visies over deze kwestie van de persoon van de vriend. Luister en blijf ruimdenkend. Mensen die denken alles te weten, zijn in de geschiedenis juist degenen die wreedheden veroorzaken. Het is goed om toe te geven dat je niet alles weet en dat degene met wie je het oneens bent misschien iets weet waar jij geen kennis van hebt. Maar zoiets vereist zelfvertrouwen. Wees kritisch naar elkaar, maar ook naar autoriteiten, data en jezelf. Dat past toch ook bij een universitaire scholing?’

Alexander van Tuyll, onderzoeker Glastuinbouw

Next [WUR]ry: Goede voornemens

Heb jij advies of tips voor deze Wurrier? Of heb je zelf goede raad nodig? Mail je tips of vraag (maximaal 100 woorden) vóór 7 december naar resource@wur.nl tav noWURries.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.