ABP gaat aandelen fossiele brandstof verkopen

Pensioenfonds ABP wil niet langer beleggen in olie, gas en kolen.
Olietanks Foto uit collectie Tropenmuseum/Wikimedia Commons

In de komende anderhalf jaar gaat het pensioenfonds alle aandelen in fossiele brandstoffen verkopen. Dat heeft het ABP vandaag bekendgemaakt. Actiegroepen proberen de koers van het pensioenfonds voor overheid en onderwijs al jaren te beïnvloeden en ook de universiteiten gingen zich ermee bemoeien.

De aandelen in de fossiele brandstoffen vormen ongeveer 3 procent van de totale aandelenportefeuille, met een waarde van 15 miljard euro. Volgens het ABP hoeft de verkoop geen negatief effect op de pensioenen te hebben.
Al decennia waarschuwen klimaatwetenschappers en activisten tegen de opwarming van de aarde door het verstoken van fossiele brandstoffen. Toch zouden pas de laatste klimaatrapporten de doorslag hebben gegeven voor de koerswijziging.

Gesprek

Eerder wilde het pensioenfonds als aandeelhouder in gesprek blijven met olie- en gasbedrijven om hen tot een groenere koers te bewegen, maar die lijn is verlaten. ‘We zien onvoldoende kans om met onze invloed als aandeelhouder deze bedrijven de overstap te laten maken van fossiele naar duurzame energie’, is de uitleg. ‘We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie.’

Het pensioenfonds blijft wel investeren in grootverbruikers van fossiele energie en wil hen stimuleren om sneller de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie, staat in een lijst met vragen en antwoorden. ‘We kijken hierbij vooral naar bedrijven in de auto-industrie, luchtvaart en elektriciteitsbedrijven.’
Het ABP heeft bovendien aandelen in ‘winningsinstallaties en opslag van fossiele brandstoffen’, staat in een interview met bestuursvoorzitter Corien Wortmann. ‘Ook daar willen we afscheid van nemen, maar dat gaat meer tijd kosten.’

WUR

Het APB heeft nog geen besluit genomen over haar beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij ontbossing en verlies van biodiversiteit. De actiegroep ‘Grey Hair, Green Forests’ van WUR voerde actie tegen investeringen van ABP in veeteelt- en mijnbouwbedrijven in het Amazonegebied en is sindsdien in gesprek met ABP hoe die ontbossing, CO2-uitstoot en verlies van biodiversiteit kan voorkomen. Ook daarvoor is een revisie nodig van de Sustainable & Responsible Investment Policy van ABP. Die moet medio 2022 gereed zijn.   

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.