Thuiswerken nekt samenwerking

Thuiswerken fnuikt de samenwerking met collega’s, zeggen medewerkers van WUR.
Foto Shutterstock

Dat blijkt uit de nieuwe Medewerkersmonitor van WUR, een grote tweejaarlijkse peiling onder het personeel. De werkplek thuis doet op zichzelf als werkomgeving niet onder voor die bij de baas, blijkt uit de enquête. Behalve als het op samenwerken aankomt. Thuiswerken bevordert die samenwerking niet, blijkt uit het rapportcijfer 3,3.

Verschillen

Overigens werkt lang niet iedereen thuis. Vier van de tien WUR-ers werkt niet of maar gedeeltelijk thuis. De verschillen binnen WUR op dit punt zijn groot. Bij SSG en CS+ (Concernstaf) werkt meer dan 80 procent thuis; bij WSFR (Food Safety) nog geen kwart. Overigens krijgt WUR een dikke zeven voor de aanpak van de coronacrisis.

Over de hele linie mag de raad van bestuur tevreden zijn over de resultaten in de monitor. Op vrijwel alle thema’s (bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, werksfeer etc.) scoort WUR een dikke zeven en iets hoger dan twee jaar terug. Over het geheel is het personeel tevreden (7,5) en trots (7,7) op de instelling en geeft elkaar als collega’s een 8,4.

Leidinggevenden zijn in coronatijd door online overleg veel zichtbaarder

Johan Kanis, projectleider Medewerkersmonitor

Die positieve score is volgens onderzoeksbureau Effectory bijzonder. In coronatijd lukt het veel organisaties niet om dergelijke cijfers te halen. ‘Misschien zie je juist een positief effect’, zegt projectleider namens WUR Johan Kanis. ‘Zo haalt het leiderschap over de hele linie mooie cijfers. Leidinggevenden zijn in coronatijd door online overleg veel zichtbaarder.’

Illustratie: Studio Geniek

‘We hebben met zijn allen hard gewerkt om het allemaal goed te doen’, vervolgt Kanis. ‘Dat zie je terug in tevredenheid over de organisatie.’ Werknemers vinden dat ze goed op de hoogte zijn gehouden van het coronabeleid van WUR en de ondernomen acties (cijfer: 7,5) en vinden dat ze in staat zijn gesteld het werk effectief uit te voeren (7,0).      

Werkdruk

Maar er zijn ook pijnpunten. De werkdruk blijft onverminderd hoog. Van alle werknemers vindt 44 procent die druk hoog of zelf veel te hoog. Dat is evenveel als twee jaar geleden. Veel werknemers zijn na het werk vaak te moe om nog iets te doen. De mogelijkheid om de werkdruk te verlagen is laag (4,7) en de balans tussen werk en privé matig: 6,2.

Ook ongewenst gedrag blijft een aandachtspunt. Nog steeds heeft één op tien medewerkers het afgelopen jaar, dus in coronatijd, te maken gehad met ongepast gedrag. Intimidatie en verbaal geweld worden het vaakst genoemd. De afhandeling van een klacht, de nazorg en de steun van de collega’s scoren een dikke vier.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om WUR breed en per onderdeel van de organisatie tot verbeterplannen en -acties te komen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.