Steun voor duurzamer ABP

WUR-bestuur en personeel willen pensioenfonds ABP bewegen duurzamer te investeren.
Ontbossing Amazone Brazilië Ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië. Foto Shutterstock

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen beide partijen. Dat gesprek vond plaats als reactie op een petitie, waarin de raad van bestuur (RvB) werd opgeroepen zich uit te spreken tegen de investeringen in ontbossing van de Amazone.

De petitie werd ondertekend door meer dan 430 hoogleraren, onderzoekers en ondersteunend personeel. Investeren in ontbossing gaat volgens de ondertekenaars van de petitie niet samen met datgene waar WUR voor staat in onderzoek en onderwijs. ‘Het is moeilijk en ethisch ongemakkelijk om les te geven over en onderzoek te doen naar de gevolgen van ontbossing voor de samenleving en het milieu, terwijl tegelijkertijd namens ons in ontbossing wordt geïnvesteerd.’ 


Olieboringen

Afgesproken is dat de initiatiefnemers het gesprek aangaan met ABP wat betreft de ontbossing. ‘Belangrijk daarbij is dat we niet alleen met de vinger wijzen naar wat fout is, maar ook oplossingen aandragen’, zegt woordvoerder van het initiatief Marielos Pena Claros. Maar daar blijft het niet bij. Volgens haar zijn er meer thema’s waarop het ABP-beleid duurzamer moet.

De petitie trok veel aandacht van de landelijke pers


Eentje daar van is de investering in fossiele brandstoffen. Vorig jaar nam een andere groep WUR-mensen stelling tegen de investeringen in de olieboringen in het noordpoolgebied. Pena Claros is blij met de positieve insteek van de RvB: ‘De petitie trok veel aandacht van de landelijke pers. Ook bij andere universiteiten en instellingen zijn initiatieven gaande richting het ABP.’

Het ABP is een pensioenfonds voor mensen die werken bij de overheid of in het onderwijs. WUR is verplicht aangesloten bij het ABP.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.