Buiten maakt een beetje blijer

Mensen zijn gemiddeld genomen buiten iets gelukkiger dan binnen. Vooral de hei en de natuurlijke kust maken blij.
Foto: Pixabay

Dat blijkt uit de resultaten van het HappyHier-project. HappyHier was de naam van de app die omgevingspsycholoog Sjerp de Vries en zijn collega’s vier jaar geleden lanceerden. Met de app werd het geluksgevoel (op een schaal van 0-10) van gebruikers gekoppeld aan de plek waar ze zich op dat moment bevonden. Ruim 4000 mensen namen deel aan de proef.

Dat leverde ruim 83.000 bruikbare rapportcijfers voor geluk op. Een kwart van die momentopnamen van geluk vonden in de natuur plaats. Uit die gegevens wisten de onderzoekers significante gegevens te halen over de bijdrage van verschillende soorten natuurlijke omgeving op ons geluksgevoel en welbevinden. De eerste conclusie is: we zijn buiten gelukkiger dan binnen.

Strand en duinen

De verschillen in cijfers zijn overigens klein. Gemiddeld over alle deelnemers scoort buiten 0,3 punt hoger dan binnen. Als dat buiten het bos is, loopt het op tot 0,6 punt gelukkiger. De soort buiten doet er namelijk toe. Bos maakt ons gelukkiger dan boerenland. Maar het gelukkigst zijn we aan de kust. En daarvoor hoeven we zelf niet eens buiten te zijn. Strand en duinen in de directe omgeving dragen evenveel bij aan geluk als we binnen zijn.

Het effect van een park kan door de frequentie van het bezoek toch hoger uitpakken dan dat van een bos

Bij dit alles blijft de vraag van de kip en het ei. Gaan we naar buiten als we gelukkig zijn, of maakt het buiten zelf ons gelukkig? ‘We corrigeren voor factoren als bezigheid (werk, vrije tijd), het gezelschap en het weer’, zegt De Vries. ‘Maar die fundamentele vraag blijf je altijd houden bij dit soort onderzoek. Volgens de Vries zit het belang van de studie vooral in de gevonden geluksverschillen tussen de diverse types omgeving.

Magere score

Opvallend is de magere score voor parken. Een park maakt nauwelijks gelukkiger dan een stuk boerenland en minder gelukkig dan een bos. Toch zijn parken functioneel, zegt De Vries. ‘Het gaat ook om de frequentie van het bezoek. Een stadsbewoner komt minder makkelijk, en dus minder vaak, in een bos dan in een park. Het effect van een park kan door de frequentie van het bezoek toch hoger uitpakken dan dat van een bos.’

Overigens is de omgeving niet allesbepalend voor ons geluksgevoel. Gezelschap (een partner) en warm weer samen verhogen het geluk evenveel als een uitzicht op zee. En het grootste verschil in geluk ontstaat door datgene waar we mee bezig zijn: vrije tijd verhoogt (binnen) het geluksgevoel met 0,75 punt ten opzicht van werk of studie. Let wel: gemiddeld. Er zijn uitzonderingen.   

Je moet inloggen om een comment te plaatsen.